ο»Ώ bluexat
 • Power abilities only work if you are a subscriber (have at least one day).
 • Powers are created and added frequently to the powers store (generally every week).
 • Powers may be withdrawn from sale (so hurry and get yours now!).
 • Price of powers may fluctuate depending on demand.
 • Other users can only see your powers while you are subscribed.
 • Powers can be individually enabled and disabled.
 • Powers can be traded with other users.
 • Powers remain with you until you trade them away (even after running out of days).
 • Having at least one power enabled allows you to use the (powers) smiley.
 • Each power has its own featured smiley, which can only be used by users who own that power.
 • Please read the description of the powers.

Group Powers

These powers are not like regular powers - they apply to an entire chat group.

When you buy a group power, you can use its smiley but the power does not become active until you assign it to a chat group and a main owner activates it in the chat settings. Learn more about group powers and how they work here.

Suggest a new power

If you have an idea for a new power that has not been released, click here and submit a new thread with your suggestion.

Buying Powers

You can use your xats and days to buy powers on mayxat. To buy xats and days, click here.

Powers give you special features and/or smilies that enhance your chatting experience. Having one of each power will allow you to use the rare Emerald Pawn. For more information regarding the Emerald Pawn, check out the EveryPower article.

List of Powers

ID Logo Name All User Group Smiley Function Limited Pawns
639
gamer.png
GamerGamer - 3, 2, 1, Game On! LIMITED.
V V V
638
plasticwaste.png
PlasticwastePlasticwaste - Plastic waste smiles. LIMITED.
V V V
637
main.png
MainMain - The Main power allows you to set custom permissions for main owners when adding them on your chat group. Note: You must be the registered group manager to use this power. To access the main owner settings, hover over "group" at the top right of your chat and click "customize". Then enter the group password or your account password. Then click the "main owners" tab. You can select from these permissions for your main owners: "appearance", "tabs", "settings" and "grouppowers". The tabs "main owners" and "miscellaneous" cannot be selected as these permissions are only available for the registered group manager. If you add a main owner via this page, they will be able to access the group settings using their xat account password and you do not need to give them the group password. Main owners will be able to view and edit the respective tabs you give them access to.
V V
636
polar.png
PolarPolar - Go pole to pole with these smiles. LIMITED.
V V V
635
rainbows.png
RainbowsRainbows - Brighten up your day with these rainbow smilies
V V V
634
jaws.png
JawsJaws - Shark smilies. Stay out of the water! LIMITED
V V V
633
teddi.png
TeddiTeddi - Teddy bear stickers. LIMITED.
V V V
632
matryoshka.png
MatryoshkaMatryoshka - Russian doll smilies. LIMITED.
V V V
631
medical.png
MedicalMedical - Take care with these medical smilies.
V V V
630
organicwaste.png
OrganicwasteOrganicwaste - Organic waste and bonus yellow. LIMITED.
V V V
629
face.png
FaceFace - Pick and mix smilie faces with 1000s of combinations possible. Choose different eyes, mouths and others elements to create a new unique smilie face.
V V
628
linefx.png
LinefxLinefx - Various line based FX smilies.
V V V
627
yellegg.png
YelleggYellegg - It's some new yellows and some eggs.
V V V
626
superegg.png
SupereggSuperegg - Superegg is a set of powers that gives you the ability to use old themed pawns.
V V V
625
springtime.png
SpringtimeSpringtime - Spring is here. LIMITED.
V V V
624
newpatrick.png
NewpatrickNewpatrick - St Patrick Smilies.
V V V
623
ali.png
AliAli - Customizable Alien stickers.
V V
622
lovepotion.png
LovepotionLovepotion - lopotion1,lopotion2,lopotion3,lopotion4,lopotion5,lopotion6,slheart
V V V
621
luvcat.png
LuvcatLuvcat - Customizable lovely cat stickers.ONLY
V V V
620
scamp.png
ScampScamp - Don't monkey around, get it before it's gone. LIMITED
V V V
619
puzzle.png
PuzzlePuzzle - Smilies to puzzle over
V V V
618
html5.png
Html5Html5 - Basic power icons from html5. LIMITED
V V V
617
revel.png
RevelRevel - Customizable celebration stickers.LIMITED
V V V
616
xmastime.png
XmastimeXmastime - Christmas time smilies and fun
V V V
615
neva.png
NevaNeva - Customizable snowman stickers.LIMITED .See
V V V
614
supersanta.png
SupersantaSupersanta - Santa pawns COLLECTION
V V V
613
blacksale.png
BlacksaleBlacksale - Black Friday sale smiles. LIMITED
V V V
612
superheart.png
SuperheartSuperheart - Superheart is a set of powers that gives you the ability to use old themed pawns
V V V V
611
kris.png
KrisKris - Customizable Kristmas santa stickers.only. LIMITED See
V V V
610
superscary.png
SuperscarySuperscary - Scary-themed pawns
V V V
609
energyfx.png
EnergyfxEnergyfx - Energy effects to add some spark to your name
V V V
608
woodland.png
WoodlandWoodland - Go down to the woods today. LIMITED
V V V
606
spookies.png
SpookiesSpookies - Spooktacular ghost smilies. LIMITED
V V V
605
fear.png
FearFear - Are you afraid of the dark? These smilies are not
V V V
604
workout.png
WorkoutWorkout - Workout your similes. LIMITED
V V V
603
hairb.png
HairbHairb - More hair styles for your smilies. LIMITED
V V V
602
umbrella.png
UmbrellaUmbrella - sometimes you just need an umbrella
V V V
601
dinosaur.png
DinosaurDinosaur - Fierce dinosaur smilies
V V V
600
acting.png
ActingActing - Acting smilies and part of hobbies collection. LIMITED
V V V
599
creature.png
CreatureCreature - Cute or creepy creature
V V V
598
swimming.png
SwimmingSwimming - Swimming-themed smilies. LIMITED
V V V
597
baby.png
BabyBaby - Awww baby smilies.
V V V
596
heat.png
HeatHeat - Smilies to get hot and bothered over
V V V
595
ahair.png
AhairAhair - More anime hairstyles. LIMITED
V V V
594
swimming.png
SwimmingSwimming - Swimming-themed smilies. LIMITED
V V V
593
king.png
KingKing - Customizable lion stickers. HTML5 only. LIMITED
V V V
592
balloony.png
BalloonyBalloony - Don't be loony, get balloony. LIMITED.
V V V
591
nameflash.png
NameflashNameflash - Make your name flash.See
V V
590
awesomepawn.png
AwesomepawnAwesomepawn - AWESOME PAWN!!!
V V
589
pawns.png
PawnsPawns - Pawns power Coming soon
V V V
588
fly.png
FlyFly - os smiles sao
V V V
587
pcorn.png
PcornPcorn - os smiles sao
V V V
586
sapphire.png
SapphireSapphire - esse pino e efeito cristal um everypower cristalino
V V V
585
awesome.png
AwesomeAwesome - esse pino tem o efeito cycle misturado com um everypower
V V V
584
rainbow.png
RainbowRainbow - esse pino tem o efeito arco-iris
V V V
583
desertground.png
DesertgroundDesertground - esse pino tem um efeito de terra misturado com areia
V V V
582
esmerald.png
EsmeraldEsmerald - esse pino tem o efeito esmeralda e como um everypower esmeralda
V V V
581
tecno.png
TecnoTecno - esse pino tem um efeito de pino xadrez
V V V
580
celebridade.png
CelebridadeCelebridade - esse pino tem o efeito cyan e como um everypower cyan
V V V
579
silver.png
SilverSilver - Esse pino e o efeito silver um pino parecido com um everypower cinza
V V V
578
blitz.png
BlitzBlitz - como o nome ja diz esse pino e a guerra dos relampagos um pino que pisca um glow de relampago
V V V
577
lolpawn.png
LolpawnLolpawn - pino com as cores como se voce estive na balada compre esse pino e entre no ritimo
V V V
576
bobmarley.png
BobmarleyBobmarley - o proprio !esse pino relembra muito as cores do Reggae pra quem gosta de marola esse pino e perfeito para voce
V V V
574
summerpawn.png
SummerpawnSummerpawn - Pra quem gosta de praia e gosta das cores do verao esse pino e perfeito para voce
V V V
573
reggae.png
ReggaeReggae - e hora de fumar e relembrar os tempos do bobmarley usando esse pino
V V V
572
madpawn.png
MadpawnMadpawn - um awesome com mais brilho e efeitos
V V V
571
worldpawn.png
WorldpawnWorldpawn - Worldpawn pino
V V V
570
wxpawn.png
WxpawnWxpawn - wxpawn pino
V V V
569
everycolor.png
EverycolorEverycolor - Everycolor pino
V V V
568
firepawn.png
FirepawnFirepawn - Firepawn pino
V V V
567
remp.png
RempRemp - remp pawn
V V V
566
gunny.png
GunnyGunny - gunnypawn
V V V
565
randomcolor.png
RandomcolorRandomcolor - randomcolor pawn
V V V
564
black.png
BlackBlack - Pino Staff [exclusivo para Administradores]
V V V
563
category.png
CategoryCategory - Divide your friends list into categories (HTML5 only)
V V V
562
tshirt.png
TshirtTshirt - Desgin football T shirts
V V V
561
catnmouse.png
CatnmouseCatnmouse - Cat and mouse: why can't they just get along!. LIMITED
V V V
560
easterfx.png
EasterfxEasterfx - Effects smilies for Easter
V V V
559
kbacks.png
KbacksKbacks - Textured kao backs LIMITED
V V V
558
superhobbies.png
SuperhobbiesSuperhobbies - Superhobbies is a set of powers that gives you the ability to use old themed pawns
V V V
557
mime.png
MimeMime - Mime artist smilies
V V V
556
meerkat.png
MeerkatMeerkat - Meerkat smilies. Simples. LIMITED
V V V
555
time.png
TimeTime - Time-themed smilies
V V V
554
skunk.png
SkunkSkunk - This power stinks. LIMITED
V V V
553
fashion.png
FashionFashion - Fashion themed smilies and the first of the Hobbies collection
V V V
552
morph.png
MorphMorph - Smiley back shapes that change from one to another, with options for different effects
V V V
551
trains.png
TrainsTrains - All aboard with the new trains power
V V V
550
valentinefx.png
ValentinefxValentinefx - Valentine effects smilies
V V V
549
tech.png
TechTech - Go high tech with these technology themed smilies
V V V
548
marshie.png
MarshieMarshie - Marshmallow smilies. LIMITED
V V V
547
khair.png
KhairKhair - Kaoanis with hair
V V V
546
superboy.png
SuperboySuperboy - Superboy smilies and a back. LIMITED
V V V
545
newyearbonus.png
NewyearbonusNewyearbonus - Bonus new year COLLECTION
V V V
544
xmasbonus.png
XmasbonusXmasbonus - It is possible to combine other hats from the Hat or Hats power with the pawns from Xmasbonus. To do so, replace the h in your hat code to whichever code you'd like to use.Example: (hat#x#xmwreath)You may also use Everypower with some of the pawns from Xmasbonus. To do so, replace the h in your code with to whichever code you'd like to use.Example: (hat#Er#xmwreath)
V V V
542
kactus.png
KactusKactus - Cactus-themed smilies LIMITED
V V V
541
superxmas.png
SuperxmasSuperxmas - 12 powers in the super christmas collection
V V V
540
superhalloween.png
SuperhalloweenSuperhalloween - Superhalloween is a set of powers that gives you the ability to use old halloween-themed pawns
V V V
539
superanime.png
SuperanimeSuperanime - You must have at least one of each of the following powers (Anime, Manga, Ani1, Cutie, Coolz, Blueoni, Animegirl, Aprincess, Battle)
V V V
538
snowflake.png
SnowflakeSnowflake - All sorts of snowflakes for the season. LIMITED
V V V
537
wigs.png
WigsWigs - Get stylish with these fancy wigs!
V V V
536
swordfx.png
SwordfxSwordfx - Sword themed smilies and fx LIMITED
V V V
535
piggy.png
PiggyPiggy - Get muddy with these piggy smilies
V V V
534
kcar.png
KcarKcar - Kaoani style cars. vroom vroom
V V V
533
muertos.png
MuertosMuertos - Smilies for the day of the dead
V V V
532
glasses.png
GlassesGlasses - Smilies with all sorts of fun glasses. LIMITED
V V V
531
gorilla.png
GorillaGorilla - Gorillas not to be missed. LIMITED
V V V
530
gesture.png
GestureGesture - Emphasize an idea, sentiment, or attitude with these gestures. Use #wb to unlock a yellow smilie with the same gesture
V V V
529
nocara.png
NocaraNocara - Hide faces on many smilies to make many new combos.
V V V
528
foolish.png
FoolishFoolish - Fools animations and smilies LIMITED.
V V
527
eyeeye.png
EyeeyeEyeeye - Eyes only smiley parts. Zobacz
V V V
526
suspense.png
SuspenseSuspense - Create suspense by making them wait to see your true smilie. LIMITED.
V V V
525
opacity.png
OpacityOpacity - Make smilies transparent. Zobacz
V V V
524
fadepawn.png
FadepawnFadepawn - fadepawn themed smilies and backs. Zobac
V V
523
money.png
MoneyMoney - Money themed smilies and backs. Zobac
V V V
522
kitcup.png
KitcupKitcup - Mischievous kittens in cups. Zobacz
V V
521
slimefx.png
SlimefxSlimefx - Slimey effects for smilies. LIMITED
V V V
520
ktree.png
KtreeKtree - Kaoani trees, all backs. LIMITED.
V V V
519
pcplus.png
PcplusPcplus - Allow registered users and subscribers to override nopc
V V V
518
raccoons.png
RaccoonsRaccoons - Cute raccoon smiliesLIMITED.
V V V
517
supersummer.png
SupersummerSupersummer - You must have at least one of each of the following powers (Summer, Beach, Seaside, Summerflix, Vacation, Shells, Summerland, Summerhug, Splashfx)
V V V
516
glitch.png
GlitchGlitch - Glitch, experience a glitch in the matrix
V V V
515
esmile.png
EsmileEsmile - Post a random smiling smilie from your powers
V V V
514
portalfx.png
PortalfxPortalfx - Portal into another dimension. LIMITED
V V V
513
koffee.png
KoffeeKoffee - Relax with these coffee
V V V
512
pizza.png
PizzaPizza - Who doesn't love pizza? 6 backs, some yellows and a hug
V V V
510
hats.png
HatsHats - This power is an addition to the Hat power. Therefore, you will need it for this power to function. More Hat All Hats included Sunglasses (hat#S) Crown (hat#C) Pirate (hat#P) Girlhat (hat#W) Straw (hat#H) Cowboy (hat#O) Graduation (hat#G) Chew (hat#F) Jester (hat#J)
V V
509
paperbag.png
PaperbagPaperbag - Smilies doing fun stuff in paper bags
V V
508
guineapig.png
GuineapigGuineapig - Cute guinea pig smilies. LIMITED
V V
507
botstat.png
BotstatBotstat - Allow approved bots to update status, avatar and home page
V V V
506
seasons.png
SeasonsSeasons - Season smilies for Earth day
V V
505
birdie.png
BirdieBirdie - Cute birdie smilies with an fx. LIMITED
V V V
504
bestfriend.png
BestfriendBestfriend - Bestfriend smilies and extra kisses for BFF
V V V
503
hippos.png
HipposHippos - Fun and foolish Hippos.
V V V
502
rankscroll.png
RankscrollRankscroll - Rankscroll is a group power that allows you to set different scroll messages for specific ranks. To set a rank-specific scroll message, use the normal scroller slash command followed by the rank(s) and a commna, and then the message as normal. For example: /sm,This is a message to all moderators The following letters represent the respective ranks: o - Owner m - Moderator b - Member g - Guest Main owners see all the rank-specific scroll messages. The ranks can also be combined, for example: /som,Please ban all trolls! would set a rank-specific scroll message for all owners and moderators. To reset all rank-specific scroll messages, use the normal /s command. If you only want to clear one rank-specific scroll message, then use the command again with no message, for example: /som.
V V V
501
patrickfx.png
PatrickfxPatrickfx - The text of shamrock smiley is changeable up to 9 words. Example: (shamrock#Hello xat!)
V V V V
500
cups.png
CupsCups - Cups is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug cups Your message here#optional color code
V V V
499
accessory.png
AccessoryAccessory - Accessorize with this power
V V V
498
illusionfx.png
IllusionfxIllusionfx - Cool illusion effects smilies
V V V
497
nuts.png
NutsNuts - Nuts smilies
V V
496
heartbreak.png
HeartbreakHeartbreak - Heartbreak is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug nolove Your message here#optional color code
V V V V
495
samba.png
SambaSamba - Get in the samba rhythm
V V V
494
goodfriend.png
GoodfriendGoodfriend - Add a good friend to the chat
V V V
493
dragons.png
DragonsDragons - A fire-spewing mythical power, dragons! LIMITED
V V V
492
superblastban.png
SuperblastbanSuperblastban - Only one Blastban power is required to be assigned to your chat for Superblastban to function.Superblastban is a group power that shows animations when someone on the chat gets banned.The more Superblastban powers assigned, the more animations unlocked.1 power = Bat, frying pan, and ban hammer animations2 powers = Ton, anvil, and rock smash animations4 powers = Freeze and flame animations8 powers = Godblast animation If you don't want to see blast effects while in a chat, type: $blast=off into the chat.Bat animation.Frying pan animation.Ban hammer animation.Ton smash animation.Anvil smash animation.Rock smash animation.Freeze animation.Flame animation.Zeus animation.Kategorie: GroupFunctionUnlimitedPowers
V V
491
flaghug.png
FlaghugFlaghug - Send a message with your national flag
V V V
490
superblastkick.png
SuperblastkickSuperblastkick - Only one Blastkick power is required to be assigned to your chat for Superblastkick to function. Superblastkick is a group power that shows animations when someone on the chat gets kicked. The more Superblastkick powers assigned, the more animations unlocked. 1 power = Broom and foot animations 2 powers = Balloon animation 4 powers = Jukebox animation 8 powers = Rocket animation If you don't want to see blast effects while in a chat, type: $blast=off into the chat. Foot animation.Broom animation.Balloon animation.Jukebox animation.Rocket animation. Kategorie: GroupFunctionUnlimitedPowers
V V
489
sqanimal.png
SqanimalSqanimal - Square shaped asorted animals
V V
488
xmasfactory.png
XmasfactoryXmasfactory - You can change the text on the santaletter smiley by adding #wtext to the end of the smiley, up to a maximum of 8 characters. Example? santaletter#wHey.
V V V V
487
xmasscroll.png
XmasscrollXmasscroll - Xmasscroll is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug xmasscroll Your message here#optional color code Your custom message floats behind Santa's sleigh. Customization You can change the text quality with the following options: #none, #glow, #knock and #blur. To customize the hug, add: #s12-70: To change the size of the text. Default: 48 #c0-46: To change the size of a complete cycle (width) of the wave of text. Default: 10 #a0.5-10: To change the amplitude (height) of the wave of text. Default: 2.5 For example, the following code produces the second hug as shown above: /hug Xmasscroll testing ...#s20#c10#a3 The font used within the hug is ScoobyFont.
V V V
486
kxmas.png
KxmasKxmas - You can customize your own smilies with kxreindeerback and kxtreeback. To do so, add #kxreindeerback or #kxtreeback to the end of your smiley. Example: d#kxtreeback You can put smilies inside of Kxglobe. Example: d#kxglobe Kxsnowflake is also an FX smiley, allowing you to make your smilies move around like a snowflake. Example: d#kxsnowflake
V V V
485
fitness.png
FitnessFitness - Keep your smilies in top shape
V V V
484
pcbr.png
PcbrPcbr - PCBack is required for PCBR to function. PCBR allows you to set multiple PCBacks, one of which will appear at random to users or friends each time you connect to the chat. Usage This power uses case-sensitive macros, which are typed into the chat like regular messages. Use the following template: $pcbr=https://pcback,https://pcback,https://pcback Separate each link with a comma (no spaces). To set PCBacks exclusively for when friends private chat you, add f before each link. E.g.: $pcbr=https://pcback,https://pcback,https://pcback,fhttps://friendpcback,fhttps://friendpcback,fhttps://friendpcback Note: These only apply if the friend has added you back.
V V V
483
yoga.png
YogaYoga - Relax and rejuvenate with these yoga smilies
V V V
482
plants.png
PlantsPlants - Plant based smiles, they will grow on you (includes 7 backs). LIMITED
V V V V
481
halloscroll.png
HalloscrollHalloscroll - Halloscroll is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug halloscroll Your message here#optional color code Your custom message floats across a spooky graveyard setting.Halloscroll hug with custom text. Customization You can change the text quality with the following options: #none, #glow, #knock and #blur. To customize the hug, add: #s12-70: To change the size of the text. Default: 48 #c0-46: To change the size of a complete cycle (width) of the wave of text. Default: 10 #a0.5-10: To change the amplitude (height) of the wave of text. Default: 2.5 For example, the following code produces the second hug as shown above: /hug halloscroll testing ...#s20#c10#a3 The font used within the hug is ScoobyFont.
V V V V
480
skull.png
SkullSkull - Skull smilies for halloween
V V V
478
octo.png
OctoOcto - Octo is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug octo Your message here#optional color code The sea shakes, a crab crosses and an octopus spits ink on the screen with your custom message.
V V V
477
mark.png
MarkMark - Example of Mark power. Mark allows you to set keywords to highlight both in private and main chats, in any colors you choose. You cannot see the words you set on your side if you type them yourself. Another user must type the highlighted words that you set. Usage To set keywords to highlight, type "$mark=keyword1,keyword2" into the chatbox. These keywords must be at least 3 letters. You can use a different highlight color for each word by adding a hex color code after the word. For example, if you type "$mark=the,ask,you,hey#ff0000,guy#0000ff", the word "hey" would be highlighted in red and the word "guy" would be highlighted in blue. The other words (she, the, ask, you) would be highlighted in yellow, the default color. If someone types a word longer than 3 letters into the chat that contains your keyword, the entire word will be highlighted. For example, if you set the keyword "fre" to be the color blue, then the words "free", "freelancer", "fred", and "frequent" would all be highlighted in blue. Combining words Combined words, e.g. "hey-fred", would be red (since "hey" is set to red in our example). When combining two words that have both been defined as two different colors, the one that was defined first will be the color chosen to the highlight the entire word. For example, if you type "$mark=fre#ff0000,hey#0000ff", and someone types "Hey-Fred", then the entire phrase would be highlighted in red, since it was defined first.
V V V
476
owlie.png
OwlieOwlie - Hoot! Hoooray! Cute owl smilies
V V V V
475
flgpwn.png
FlgpwnFlgpwn - Flgpwn allows you to add any flag to your pawn. Note: Hat and Reghide are required for Flgpwn to function, but Flag is not. Usage Add (hat#hFxx) to your name. Replace xx with a two-letter country code that you can find here. Use CTRL + F to search for the country. To use Everypower with Flgpwn, use (hat#EphFxx), replacing xx with the country code. Special Cases These flags do not have a two-letter code, so you can use the full name: Aland Basque Catalonia DPR Guernsey Isleofman Jersey NFL Paw Rbw Redcross Scotland Wales x Preview (hat#hFpl) Example with the Polish flag.
V V V V
474
firefx.png
FirefxFirefx - Fire FX smilies
V V V V
473
puppy.png
PuppyPuppy - Puppy Power!
V V V V
472
travel.png
TravelTravel - Custom Travel Message You can add a custom message to the (trsign) smiley, with a maximum of 6 characters. To do so, add "#w" to the end of the smiley code, followed by your message. For example: (trsign#wHello).
V V V
471
kveggie.png
KveggieKveggie - Kveggie is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug kveggie Your message here#optional color code A row of assorted vegetables rise up from beneath the ground, before the scene pans to the sky.
V V V
470
silentban.png
SilentbanSilentban - Mute is required for Silentban to function. Silentban allows tempowners and above to silently ban a user in the chat. This means that the user will not see themselves being banned, similar to the Mute power. In addition, no other rank in the chat will be able to see the ban taking place, including main owners. This can be changed, however, with GControl. The maximum amount of time that you can silentban a user is 1 hour; however, this can be extended with GControl. You are also able to edit features such as what type of users are able to be silentbanned. Note: To prevent abuse, silent bans will still appear in events.
V V V
469
nightmare.png
NightmareNightmare - Smilies that go bump in the night
V V V
468
cuticorn.png
CuticornCuticorn - Cute unicorns, one with a rainbow
V V V V
467
sline.png
SlineSline - Example custom smiley line. Sline allows you to use your own custom smiley line on any chat. This power is similar to Gline, except that it only applies to your own smiley line. This means that other users cannot see your smiley line. Usage To use this power, type $sline= followed by the smilies you would like to use in your smiley line, separated by a comma (maximum of 12). For example: $sline=d,sob,wailing,smirk,cool,eek,hehe,flustered,content,dhat,ono. You must sign out and back in to see the changes. You can also add backs or other smiley effects to each smiley by using the normal # format. For example: smile#goldb. Powers and power smilies can also be used. However, if you do not own the respective powers, you will not be able to use them in the chat.
V V
466
kloud.png
KloudKloud - Klouds for all moods
V V V
465
fiesta.png
FiestaFiesta - Enjoy these fiesta smilies
V V V
464
minimon.png
MinimonMinimon - They are small monsters and they are furry too. LIMITED
V V V V
463
broadcaster.png
BroadcasterBroadcaster - Smilies to help you broadcast
V V V
462
ghostmon.png
GhostmonGhostmon - Is it a ghost? Is it a monster? It's Ghostmon!
V V V V
461
splashfx.png
SplashfxSplashfx - Cool down this summer with these splash FX. LIMITED
V V V V
460
fishbowl.png
FishbowlFishbowl - Cute pet fish in a fishbowl
V V V
459
drawn.png
DrawnDrawn - Hand drawn style animated smilies and back
V V V
458
neon.png
NeonNeon - You can add a custom message to the (neonletter) smiley, with a maximum of 5 characters. To do so, add "#w" to the end of the smiley code, followed by your message. For example: (neonletter#wParty).
V V V V
457
rapidreason.png
RapidreasonRapidreason - Note: Rapid is required for Rapidreason to function. See the Rapid article for more information on performing rapid tasks. If a reason is not added, it will show as "rapid". Usage Use the following template: $rapid=action,length,reason For example: $rapid=mazeban,0.5,Hello To insert a space within the reason, use a dash (-): $rapid=mazeban,0.5,Hello-xat! You can also now kick users using macros: $rapid=kick,1,reason Extras The (rapidreason) smiley allows custom text. To do so, add #wMessage to the end of the smiley combo, e.g. (rapidreason#wHi!). To insert a space, use a dash, e.g. (rapidreason#wHi-xat).
V V V V
456
eggie.png
EggieEggie - Cute eggy-chick smilies
V V V
455
kawaii.png
KawaiiKawaii - Kawaii is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug kawaii Your message here#optional color code The animation of the hug is a slice of bread dodging obstacles to reach the toaster.
V V V
454
hedgehog.png
HedgehogHedgehog - Hedgehog smilies. Zany hedgehog smilies
V V V
453
earth.png
EarthEarth - Earth is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug earth Your message here#optional color code The animation of the hug is a smiley on an airplane flying around the earth followed by your custom message.
V V V V
452
ribunny.png
RibunnyRibunny - Bunnies for Easter
V V V V
451
anichick.png
AnichickAnichick - Cute anime style chicks for Easter
V V V
450
foolsday.png
FoolsdayFoolsday - Changing the Calendar Date You are able to change the month and day that shows up on the calendar. To do so, use the following code: (focalendar#m1d1); where m represents the month and d represents the day. For example, if you wanted to show the 2nd of May on the calendar, you would type: (focalendar#m5d2) Note: The smilies Foolsday and Focushion are Ultra Smilies, meaning that they have extra animations when hovered upon.
V V V
449
toad.png
ToadToad - Toads with attitude. One breathes fire!
V V V
448
spacefx.png
SpacefxSpacefx - Spacey efects smilies. LIMITED
V V V V
446
wish.png
WishWish - Wish is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug wish Your message here#optional color code Ask the Genie anything and he will answer. Notes : This hug is translated so you can make a wish in your own language. It works similarly to the 8-ball so feel free to experiment all the possibilities.
V V V
445
ruby.png
RubyRuby - Ruby pawnRuby allows you to use the ruby pawn (known as the old EveryPower pawn). It also allows you to use a jewel pattern in your name. Note: Namecolor and Nameglow are required for the jewel pattern to function. To do so, add (glow#0#jewel#ColorCode#rEffect) to your name. You can use multiple color codes in your name, resulting in several different colors moving throughout your name: For example: (glow#0#jewel#ff0000#ffff00) would result in a red and yellow jewel pattern. You can also change the direction and angle that the jewel pattern moves throughout your name: For example: (glow#0#jewel#ffffff#r145) would result in a black jewel pattern rotated 145 degrees.
V V
444
mousie.png
MousieMousie - Cute mouse smilies
V V V V
443
kgiraffe.png
KgiraffeKgiraffe - Giraffes sleep standing up!
V V V
442
lovetest.png
LovetestLovetest - Lovetest is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug test Your message here#optional color code Have a love test with your friends.
V V V V
441
lovefx.png
LovefxLovefx - Love Letter You can add a custom message to the (loveletter) smiley, with a maximum of 7 characters. To do so, add "#w" to the end of the smiley code, followed by your message. For example: (loveletter#wLoveyou).
V V V
440
lovemix2.png
Lovemix2Lovemix2 - Back by popular demand, a further eclectic mix of love themed xat smilies. LIMITED
V V V
439
mountain.png
MountainMountain - Mountains, avalanches and Ice
V V V
438
x2d.png
X2dX2d - The X2D (xats -> days) power allows you to convert your xats to days at the rate of 13.5 xats per 1 day. Go to https://bluexat.eu/x2d to convert them, or alternatively, https://bluexat.eu/web_gear/chat/XatsToDays.php.Notes:You will use one X2D power per conversion.You can convert a minimum of 100 xats and a maximum of 2500 xats.
V V V
437
kaoears.png
KaoearsKaoears - Cute kaoani style smilies with flapping ears
V V V V
436
fireworksfx.png
FireworksfxFireworksfx - Fireworksfx is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 bluexats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 bluexats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug ny Your message here#optional color code Hug animation featuring fireworks.
V V V
435
battle.png
BattleBattle - Battle is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall hug_name. Sending a hug: /hug battle Your message here#optional color code The animation for this hug is two smilies preparing for battle, then one smiley attacks the other delivering a message.
V V V
434
sparklefx.png
SparklefxSparklefx - Add some sparkle to your Christmas.LIMITED
V V V V
433
christmix.png
ChristmixChristmix - Christmix is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC; it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug xpair Your message here#optional color code Find all the pairs by clicking on items found on Christmix hug.
V V V
432
tropicalxmas.png
TropicalxmasTropicalxmas - Tropicalxmas is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug shark Your message here#optional color code Based on the shark kiss with an added touch of Christmas.
V V V V
431
gobble.png
GobbleGobble - Nom nom nom, gobble gobble smiles
V V V
430
cadet.png
CadetCadet - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 blast off with cadet power
V V V V
429
funfair.png
FunfairFunfair - Funfair is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug funfair Your message here#optional color code The animation consists of two electrical carts bumping into each other.
V V V
428
graveyard.png
GraveyardGraveyard - Graveyard is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug grave Your message here#optional color code In order to read the hug message, you need to click the different characters following the pattern of their animation. If you don't do it correctly, red crosses will appear and a new pattern will be made. Here, the user didn't succeed in clicking the characters in the right order: red crosses appear over them and the hug message won't show.>Here, the user succeeds in clicking the characters: after a small animation, the hug message is shown.
V V V V
427
boo.png
BooBoo - Boo is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug boo Your message here#optional color code In this hug, your avatar is waking up dead people, then a ghost shows up to scare you.
V V V V
426
classic.png
ClassicClassic - Classic is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug classic Your message here#optional color code This hug shows you the conversion of new smilies to old style. Converting Smilies Smilies can be converted to the old style by including #wc after them. Supported smilies 3d cry2 inlove punk think 6 crying jolly redface tongue a cyc kiss roll un backoff d mad rolleyes vampire beye dead ninja rolling wary biggrin eek nme sad what blk emo no scn wink cb frown nod shh wt cd fs nrd shock xd chew g1 o_o sleep xp chkl gagged omg sleepy yawn clap goo ono smile yum confused goth party smirk cool hello pce smirk2 crazy hmm pirate sry crs hug puke swt
V V V
425
fall.png
FallFall - Fall is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug fall Your message here#optional color code The animation of the hug is the user who sent the hug with a wheelbarrow full of pumpkins and the other user playing on a glider. The first one jumps of happiness and the custom message is shown.
V V V V
424
meow.png
MeowMeow - Meow is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug meow Your message here#optional color code The animation of this hug is the Meow smiley sleeping, and the person who sent the hug approaches it with an alarm and wakes it up and the smiley claws at the screen and your custom message is shown.
V V V V
423
spacejinx.png
SpacejinxSpacejinx - Send one of the Spacejinx hugs to a friend and their messages will look like the message in example 1 or example 2, depending on which one you send. This power removes all spaces from a message, or adds random ones. The two hugs are space and rspace. example 1 "Help me! My messages have no spaces." example 2 "Oh no! I have been /hug rspace'd" Note: You cannot use Spacejinx hugs in main chat, otherwise you will get error 65. You will need to private chat a user to use the following commands. Usage This hug depicts the user who sent the hug chasing the jinxed user with a mallet, and then hitting them over the head. To Spacejinx the user in private chat only: /hug [time in minutes]space/rspace[probability%] Your message here#optional color code To Spacejinx the user in main chat: /hugall [time in minutes]space/rspace[probability%] Your message here#optional color code Sending a /hugall ?hug? hug costs 10 xats and you can only send 20 within 24 hours. Examples: /hug 10space50 jinxed! /hugall 30rspace100 what?! Default and maximum time is 30 minutes. Default probability is 25%. The "probability" section controls the frequency of the jinxed messages. For example, a probability of 50 means there is a 50% chance your messages will be Spacejinxed. To Spacejinx yourself in one message only, add a Spacejinx smiley to the end of your message. Unjinxing Currently there is no way to unjinx a user. The best way to "unjinx" someone is to use one of the following commands: /hug 1space1 in PC; to set the time to 1 minute and a probability of 1%. /hugall 1space1 in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.)
V V V
422
ten.png
TenTen - Ten is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug cel Your message here#optional color code /hug hippo Your message here#optional color code Cel: The animation of the hug is your picture carrying a big pink gift to the xat smiley, the gift then opens and a whole bunch of smilies jump out of the gift, followed by a white flash then your custom message.Hippo: In the style of the hippo kiss, this hug animation is a hippo walking across the screen, which then poops all over the chat and shows your message. Free_smilies
V V V
421
elephant.png
ElephantElephant - This power is BIG!
V V V V
420
popcorns.png
PopcornsPopcorns - The animation of the hug is three people (you, the popcorns smiley and the person you sent the hug to) watching a horror movie and the smiley screams and throws it's popcorn bucket and soda in the air, waking the other person who is sleeping followed by your custom message. Popcorns is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug pop Your message here#optional color code The Popspeech smiley allows you to add custom text to the smiley. To do this, add #wMessage at the end of the smiley combo. For example: (popspeech#wHello!). To insert a space, use a dash (-), for example: (popspeech#wHi-xat). Note: The maximum characters you can use is 6, if you go over that limit it will display "TooLong" instead. The smiley also has a bad word filter. The Popdrink smiley allows you to choose between the soda drink or the cap. To use the cap add #wc, for example (popdrink#wc). To use the soda drink add #ws, for example (popdrink#ws). The Popeat smiley allows you to choose between the popcorn bucket or the cap. To use the cap add #wc, for example (popeat#wc). To use the popcorn bucket add #wp, for example (popeat#ws). Examples Example smiley. Example smiley with spaces. (popspeech#wWiki) - Popcorn smiley showing the message "Wiki". (xd#popdrink#wc) - "XD" smiley with the cap from popdrink smiley. (d#popdrink#ws) - "D" smiley with the soda drink from popdrink smiley. (smile#popeat#wc) - "smile" smiley with the cap from popeat smiley. (smirk#popeat#wp) - "smirk" smiley with the popcorn bucket from popeat smiley.
V V V V
419
comics.png
ComicsComics - BOOM! ZAP! WOW! Comic effects
V V V V
418
kwolf.png
KwolfKwolf - Hungry like the wolf
V V V V
417
summerhug.png
SummerhugSummerhug - Summerhug is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 20 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug ring Your message here#optional color code /hug ham Your message here#optional color code /hug ball Your message here#optional color code Ring: The animation of the hug is your target being trailed in a buoy by you on a boat followed by your custom message.Ham: The animation of the hug is you flying over your target sleeping in a hammock followed by your custom message.Ball: The animation of the hug is you playing beach volley and winning followed by your custom message.
V V V
416
eggjinx.png
EggjinxEggjinx - Send a Eggjinx hug to a friend and their messages will look like the message in example 1. This power adds "egg" before each vowel of your message. example 1 "I'll be back" Note: You cannot use Eggjinx hugs in main chat, otherwise you will get error 65. You will need to private chat a user to use the following commands. Usage The animation of the hug is your avatar fishing your target and dropping him in an eggbag. At the end of the hug, the probability and time of the Eggjinx are shown. To Eggjinx the user in private chat only: /hug [time in minutes]egg[probability%] Your message here#optional color code To Eggjinx the user in main chat: /hugall [time in minutes]egg[probability%] Your message here#optional color code Sending a /hugall ?egg? hug costs 10 xats and you can only send 10 within 24 hours. Examples: /hug 10egg50 teggakegge theggis /hugall 10egg100 you are so egged Default and maximum time is 30 minutes. Default probability is 25%. The "probability" section controls the frequency of the jinxed messages. For example, a probability of 50 means there is a 50% chance your messages will be Eggjinxed. To Eggjinx yourself in one message only, add a Eggjinx smiley to the end of your message. Unjinxing Currently there is no way to unjinx a user. The best way to "unjinx" someone is to use one of the following commands: /hug 1egg1 in PC; to set the time to 1 minute and a probability of 1%. /hugall 1egg1 in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.) Gcontrol You can use Gcontrol to set the minimum rank for this feature and whether users of the same rank can Eggjinx each other.
V V V
414
aprincess.png
AprincessAprincess - Aprincess is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug ap Your message here#optional color code Animation of the hug is an anime princess appearing and thumbing up followed by your custom message.
V V V
413
summerland.png
SummerlandSummerland - Summerland themed smilies
V V V
412
statusflag.png
StatusflagStatusflag - Use flags as your statuscolor. Note: Statuscolor and Statusglow are required for statusflag to function. Usage Add $status=Message here#000001#flag#xx to your status. Replace xx with the two letter country code for your country from here: http://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm This will turn your statuscolor into the selected flag and make it rotate. Customization To change the directionality (to something different from rotating) add one of the following to your code: #r - Rotate #e - Rotate with expansion #d - Counter clockwise #cx - Growthcycle rate (replace x with 1, 3, or 4) #gx - Growth rate (replace x with 1, 3, or 4) #fx - Speed (replace x with 1, 3, or 4) #u - Up to down (cannot be combined with any code other than the one for speed) Note: All of these can be combined unless specified. Special Cases These flags do not have a two-letter code, so you can use the full name: Aland Basque Catalonia DPR Guernsey Isleofman Jersey NFL Redcross Scotland Wales Examples $status=Message here#1D4876#flag#so#f3#g3 Somalian flag with growth rate and speed of 3 and dark blue status. $status=Message here#0B4C5F#flag#au#u Australian flag going up and down and dark cyan status. $status=Message here#0#flag#gb#u#f3 United Kingdom flag with a speed of 3 and no status.
V V V
411
textflag.png
TextflagTextflag - Use flags as your textcolor. Note: Textcolor and Textglow are required for Textflag to function. Usage Add (text#000001#flag#xx) to your text. Replace xx with the two letter country code for your country from here: http://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm This will turn your textcolor into the selected flag and make it rotate. Customization To change the directionality (to something different from rotating) add one of the following to your code: #r - Rotate #e - Rotate with expansion #d - Counter clockwise #cx - Growthcycle rate (replace x with 1, 3, or 4) #gx - Growth rate (replace x with 1, 3, or 4) #fx - Speed (replace x with 1, 3, or 4) #u - Up to down (cannot be combined with any code other than the one for speed) Note: All of these can be combined unless specified. Special Cases These flags do not have a two-letter code, so you can use the full name: Aland Basque Catalonia DPR Guernsey Isleofman Jersey NFL Redcross Scotland Wales Examples (text#1D4876#flag#so#f3#g3) Somalian flag with growth rate and speed of 3 and dark blue text. (text#0B4C5F#flag#au#u) Australian flag going up and down and dark cyan text. (text#0#flag#gb#u#f3) United Kingdom flag with a speed of 3 and no text.
V V V
410
nameflag.png
NameflagNameflag - Use flags as your namecolor. Note: Namecolor and Nameglow are required for Nameflag to function. Usage Add (glow#000001#flag#xx) to your name. Replace xx with the two letter country code for your country from here: http://www.worldatlas.com/aatlas/ctycodes.htm This will turn your namecolor into the selected flag and make it rotate. Customization To change the directionality (to something different from rotating) add one of the following to your code: #r - Rotate #e - Rotate with expansion #d - Counter clockwise #cx - Growthcycle rate (replace x with 1, 3, or 4) #gx - Growth rate (replace x with 1, 3, or 4) #fx - Speed (replace x with 1, 3, or 4) #u - Up to down (cannot be combined with any code other than the one for speed) Note: All of these can be combined unless specified. Special Cases These flags do not have a two-letter code, so you can use the full name: Aland Basque Catalonia DPR Guernsey Isleofman Jersey NFL Redcross Scotland Wales Examples (glow#1D4876#flag#so#f3#g3) Somalian flag with growth rate and speed of 3 and dark blue glow. (glow#0B4C5F#flag#au#u) Australian flag going up and down and dark cyan glow. (glow#0#flag#gb#u#f3) United Kingdom flag with a speed of 3 and no glow.
V V V V
409
worm.png
WormWorm - Squirmy wormy smilies
V V V V
408
tooth.png
ToothTooth - Tooth is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug tooth Your message here#optional color code
V V V V
407
hangjinx.png
HangjinxHangjinx - Send a Hangjinx hug to a friend and their messages will look like the message in example 1. This power removes some letters and replaces some others with hangman-like text (underscores.) example 1 "Figure it out." Note: You cannot use Hangjinx hugs in main chat, otherwise you will get error 65. You will need to private chat a user to use the following commands. Usage This hug depicts the user who sent the hug throwing the other user into a well. At the end of the hug, the probability and time of the Hangjinx are shown. To Hangjinx the user in private chat only: /hug [time in minutes]hang[probability%] Your message here#optional color code To Hangjinx the user in main chat: /hugall [time in minutes]hang[probability%] Your message here#optional color code Sending a /hugall ?hang? hug costs 10 xats and you can only send 10 within 24 hours. Examples: /hug 10hang50 haha! /hugall 30hang100 this is fun! Default and maximum time is 30 minutes. Default probability is 25%. The "probability" section controls the frequency of the jinxed messages. For example, a probability of 50 means there is a 50% chance your messages will be Hangjinxed. To Hangjinx yourself in one message only, add a Hangjinx smiley to the end of your message. Unjinxing Currently there is no way to unjinx a user. The best way to "unjinx" someone is to use one of the following commands: /hug 1hang1 in PC; to set the time to 1 minute and a probability of 1%. /hugall 1hang1 in main chat; to set the time to 1 minute and a probability of 1% (this will cost 10 xats.) Note: You cannot Hangjinx a higher rank. Gcontrol You can use Gcontrol to set the minimum rank for this feature and whether users of the same rank can Hangjinx each other.
V V V
406
diva.png
DivaDiva - Diva is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug car Your message here#optional color code You can also display another hug by adding #crash at the end of your hug message.
V V V
405
animegirl.png
AnimegirlAnimegirl - Anime girl power. Two characters each with an fx
V V V
404
chores.png
ChoresChores - Chores is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. Sending a hug: /hug clean Your message here#optional color code The Chores hug features a window cleaner cleaning a smudge off of a window, which shows your custom message.
V V V
403
statuswave.png
StatuswaveStatuswave - Animated gradient effects on your status (requires statusglow, statuscolor, statusgrad)
V V V
402
textwave.png
TextwaveTextwave - Wave effects with your textgrad. Note: textgrad textcolor textglow and color powers are required for textwave to function. Usage Add #o1 #o2 or #o3 in your name for the wave to make different motions. #o1 - The wave will move upward from right to left. #o2 - The wave will move upward from right to left slightly faster. #o3 - The wave will move upward from right to left much more faster. You can control how the angles are by adding #r followed by the size of the angle. The size is limited to +/- 45. Here are a few code examples: (text#000001#grad#r0#r#r#ffffff#ffffff#r#r#o1)
V V V
401
namewave.png
NamewaveNamewave - Note: Namegrad, Namecolor, Nameglow and color powers are required for Namewave to function. Usage Add o1, o2, or o3 in your name for the wave to move in different selective motions. o1 will moves from a right to left motion in a upward motion. o2 will moves from a right to left motion in an upward motion, slightly faster. o3 will moves from a right to left motion in an upward motion, much more faster You can control how the angels is, but it is limited to + - 45. Here is a breakdown of the code: (glow#590539#grad#r-45#FFBAED#E854AF#o1) (glow#590539#grad#r45#FFBAED#E854AF#) You DON'T need to add o1 to the code unless you want to change the speed of the power. Note: You need to disable this power if you want to use namegrad as a solid color.
V V V V
400
statusgrad.png
StatusgradStatusgrad - Rainbow and custom gradient effects with your Status. To set a status, type "$status=Message here" into the chatbox. Do not put a space after the equals sign. To disable your status, type "$status=" into the chatbox. grad#r#g - Two color gradients beginning with red and ending with green. r90 - Rotates the gradient 90 degrees clockwise (vertical gradient). grad#r#g#b#000001#ffffff - In this example 5 colors are used in the following order: red green blue black then white. Note: These commands are case sensitive. Few examples are: $status=bluexat#0#grad#ffffff#ffffff#bg#b#b#r100 $status=bluexat#0#grad#ffffff#ffffff#bg#b#b#r100
V V
399
textgrad.png
TextgradTextgrad - Rainbow and custom gradient effects with your Textcolor. An example of a code for a custom gradient (the code is entered into your display text): (text#0#grad#r#g#r90) Here is a breakdown of the code: text#0 - Glow effect for your gradient. Replace 0 with a hex code to set a Textglow or leave it at 0 for no glow. grad#r#g - Two color gradients beginning with red and ending with green. You can use up to 15 colors at once to produce gradient effects. grad#r#g#b#000001#ffffff - In this example 5 colors are used in the following order: red green blue black then white. r90 - Rotates the gradient 90 degrees clockwise (vertical gradient). s1 - Shifts the gradient to the right. The higher the number the more it shifts. To produce a rainbow gradient simply put (text#0#grad) in your text.
V V V
398
koala.png
KoalaKoala - Koalas spend most of their time sleeping or eating
V V V V
397
mom.png
MomMom - Check the new card gifts. Happy Mother's day! This powers comes out with 4 new card gifts to celebrate Mother's day. Hug Mom is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. Sending a hug: /hug stork Your message here#optional color code Animation of the hug is a stork dropping the user and you having a hug with the user followed by your custom message. Here is an example of the text being colored.
V V V V
396
jumblejinx.png
JumblejinxJumblejinx - Jumblejinx hug animation followed by the custom message.Send a jumblejinx hug to a friend and they will start talking gibberish. Note: You cannot use jumblejinx hugs in main chat, otherwise you will get error 64. You will need to private chat a user to use the following commands. Usage To jinx the user in private chat only: /jinx [time in minutes]type[probability%] Your message here#optional color code To jinx the user in main chat: /jinxall [time in minutes]type[probability%] Your message here#optional color code Sending a jinxall hug costs 10 xats. Examples: /jinx 10mix50 you are so jinxed! /jinxall 30jumble100 jinx that! Default and maximum time is 30 minutes. The "probability" section controls the frequency of the jinxed messages. For example, a probability of 50 means there is a 50% chance your messages will be jinxed. Default probability is 25%. (example 1) "Oh no I'm jinxed" To jinx yourself in one message only, add a Jumblejinx smiley to the end of your message. (see example 1) Types jumble - an assortment of any of the following settings mix - letters mixed up reverse - letters reversed ends - swaps first and last middle - mixes the middle but leaves first and last alone Unjinxing Currently there is no way to unjinx a user. The best way to "unjinx" someone is to use one of the following commands: /jinx 1jumble1 to unjinx the user in private chat, or /jinxall 1jumble1 to unjinx the user in main chat (this will cost 10 xats). Note: You cannot jinx a higher rank. Gcontrol You can use Gcontrol to set the minimum rank for this feature and whether same rank users can jinx each other.
V V V
395
earthday.png
EarthdayEarthday - Celebrate earth day with these earth themed smilies
V V V V
394
onion.png
OnionOnion - kaoani style onion smilies, including head bang and fall
V V V
393
songkran.png
SongkranSongkran - Songkran is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. Sending a hug: /hug sk Your message here#optional color code Animation of the hug is your picture dropping a waterbucket followed by your custom message. Here is an example of the text being colored.
V V V
392
fools.png
FoolsFools - Fools was released as Poop power for April Fools' Day 2016. Fools is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug slip Your message here#optional color code Animation of the hug is your picture slipping on a banana and being crushed by an anvil followed by your custom message. Here is an example of the text being colored.
V V V V
391
transformice.png
TransformiceTransformice - Transformice smilies
V V V
390
bloonie.png
BloonieBloonie - Bloonie smiles
V V V
389
nick.png
NickNick - Nick allows you to change your friends name. How to use If in main chat: /fNewNickname ID If in private chat: /fNewNickname or /f to delete nick Note: To replace the entire display name, you must add a "." at the end of the display name. Examples Add prefix While in main chat: /fCool 123456789 While in private chat: /fCool Rename the whole name While in main chat: /fCool. 123456789 While in private chat: /fCool. Tips If you want to start a nickname with a number, add an underscore after /f. While in main chat: /f_123Cool 123456789 While in private chat: /f_123Cool You can also use smilies in nicknames While in main chat: /f(l). 123456789 While in private chat: /f(love). Note: You can use all smilies, although the other user has to own the power. You can end a nick in a separator like / (keep this secret) Other information Caution: You are advised to set your own nicks. Don't set nicks to what other users suggest especially words like admin or xat etc. This power can safely be disabled, without the risk of assigned nicknames resetting (as long as you have that person in your friends list). However customized nicknames will not display with Nick disabled, ergo days required.
V V V
388
mobilebeta.png
MobilebetaMobilebeta - The most recent version of mobilebeta is 1.32. Download it HERE. (DO NOT INSTALL THE APP FROM ANY OTHER SOURCE) xat has started a wider beta test of the xat chat app for android devices. You no longer need the MOBILEBETA power to login to the application. The application is still in Beta stages, meaning it is under development and there are no guarantees this will work on your device. If you find a new bug you can report it here: Community - You will need a separate account to do this. If you find a security issue please report it to a volunteer via ticket if you are a paid user. How to install it on your phone: How to Install 3rd party apps You can then log into the application by clicking the "Settings" tab and entering the login credentials of your xat account. New in 1.32 Notifications can be turned off or friends only Chats page works better Message timestamps work Powers can now be toggled on/off FAQ How do I log in? Click the more option (3 vertical dots). Put in your username and password. Press "Login". Then click the chat bubble. You may need to login a second time to get push notifications to work. Note there is no login succeeded message. I have an iPhone can I run the app? xat is working on an iPhone App that is similar to the Android app. Unfortunately there is no equivalent beta program for iPhone, so iPhone users will need to wait until the application is more complete. What is the lowest version of android that can run the app? The minimum is Jelly Bean (API level 16). But the later the version and the faster the phone the better it will work. Are there any other charges I should be aware of? The application is completely free to use. However, the application will have full access to your data including both WiFi and GSM(3g/4g). We, therefore, suggest only using the application at this time if you have an unlimited plan. We will not be responsible for any charges made due to data allowance. You accept this agreement when downloading the application, as well as agreed upon in the Terms of Service.
V V V
387
zombie.png
ZombieZombie - Zombie smilies
V V V
386
kfrog.png
KfrogKfrog - Kaoani style frogs
V V V
385
easterland.png
EasterlandEasterland - Easterland is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug east Your message here#optional color code Animation of the hug is four eggs cracking open followed by your custom message. Here is an example of the text being colored. The glitter effect of (eggfx) can be changed: (eggfx#wc) for candy. (eggfx#we) for eggs. (eggfx#wf) for confetti. (eggfx#wl) for lips. (eggfx#wx) for xat planets. Some combinations may produce other colors. To combine them, take the bold letters and add them after the "w" in (eggfx#w). For example, if you want candy and eggs, you would post (eggfx#wce).
V V V
384
ebunny.png
EbunnyEbunny - Ebunny is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug eb Your message here#optional color code Animation of the hug is a bunny in an egg hopping across the screen followed by your custom message. Here is an example of the text being colored.
V V V V
382
patrick.png
PatrickPatrick - Patrick is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug pat Your message here Animation of the hug includes clovers, after that, a coin is displayed and followed with your custom message.
V V V V
381
namegrad.png
NamegradNamegrad - Rainbow and custom gradient effects with your Namecolor. An example of a code for a custom gradient (the code is entered into your display name): (glow#0#grad#r#g#r90) Here is a breakdown of the code: glow#0 - Glow effect for your gradient. Replace 0 with a hex code to set a Nameglow, or leave it at 0 for no glow. grad#r#g - Two color gradients, beginning with red and ending with green. You can use up to 15 colors at once to produce gradient effects. grad#r#g#b#000001#ffffff - In this example, 5 colors are used in the following order: red, green, blue, black then white. r90 - Rotates the gradient 90 degrees clockwise (vertical gradient). s1 - Shifts the gradient to the right. The higher the number, the more it shifts. To produce a rainbow gradient, simply put (glow#0#grad) in your name. Note: Namecolor, Nameglow and color powers are required for Namegrad to function. Table of Hex Codes   FFA07A   FA8072   E9967A   F08080   CD5C5C   DC143C   B22222   8B0000   FF0000   FF4500   FF6347   FF7F50   FF8C00   FFA500   FFD700   E6E6FA   D8BFD8   DDA0DD   EE82EE   DA70D6   FF00FF   BA55D3   9370DB   8A2BE2   9400D3   9932CC   800080   4B0082   483D8B   6A5ACD   7B68EE   FFC0CB   FFB6C1   FF69B4   DB7093   DB7093   C71585   FFF8DC   FFEBCD   FFE4C4   FFDEAD   F5DEB3   DEB887   D2B48C   BC8F8F   F4A460   DAA520   B8860B   CD853F   D2691E   8B4513   A0522D   A52A2A   800000   FFFF00   FFFFE0   FFFACD   FAFAD2   FFEFD5   FFE4B5   FFDAB9   EEE8AA   F0E68C   BDB76B   556B2F   808000   6B8E23   9ACD32   32CD32   00FF00   7CFC00   7FFF00   ADFF2F   00FF7F   00FA9A   90EE90   98FB98   8FBC8F   3CB371   2E8B57   228B22   008000   006400   B0C4DE   B0E0E6   ADD8E6   87CEEB   87CEFA   00BFFF   1E90FF   6495ED   4682B4   4169E1   0000FF   0000CD   00008B   000080   191970   66CDAA   00FFFF   E0FFFF   AFEEEE   7FFFD4   40E0D0   48D1CC   00CED1   20B2AA   5F9EA0   008B8B   008080   FFFFFF   FFFAFA   F0FFF0   F5FFFA   F0FFFF   F0F8FF   F8F8FF   F5F5F5   FFF5EE   F5F5DC   FDF5E6   FFFAF0   FFFFF0   FAEBD7   FAF0E6   FFF0F5   FFE4E1   DCDCDC   D3D3D3   C0C0C0   A9A9A9   808080   696969   778899   708090   708090   000001
V V V
380
caterpillar.png
CaterpillarCaterpillar - Caterpillar themed smilies with animated bodies. LIMITED
V V V V
379
mining.png
MiningMining - Mining themed smilies. LIMITED
V V V
378
lovehug.png
LovehugLovehug - Lovehug is a "hug" power. There are three hugs included: love, bird and bow. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC are free of charge and there are no limits on usage. Sending a hug: /hug love Your message here /hug bird Your message here /hug bow Your message here You can send a hug to a specific user and show your love in main chat. (Send the following command in PC, it costs 10 xats.) /hugall love Your message here /hugall bird Your message here /hugall bow Your message here Animation of the hug includes avatars on clouds after which hearts are displayed and followed with your custom message. The first hug is sent in main chat, the second is sent through PC to main chat using /hugall love messages.
V V V V
377
lovemix.png
LovemixLovemix - An eclectic mix of love themed xat smilies. LIMITED.
V V V
376
paints.png
PaintsPaints - Paints smilies. LIMITED.
V V V V
375
ricebowl.png
RicebowlRicebowl - Nice rice smilies. LIMITED.
V V V
374
electricity.png
ElectricityElectricity - Electricity themed smilies LIMITED
V V V V
373
masks.png
MasksMasks - Mask themed smilies LIMITED
V V V V
372
fireworkshug.png
FireworkshugFireworkshug - Animation of the hug includes a countdown from 5 to 1 after which fireworks are displayed and followed with your custom message.Fireworkshug is a "hug" power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC are free of charge and there are no limits on usage. Sending a hug: /hug fireworks Your message here With fireworkshug, changing the colour of hug's message has been made possible: /hug fireworks Your message here#hexcode Example: /hug fireworks Your message here#ba0000 The above example will display a maroon coloured text after the fireworks animation. Only hex colour codes supported.
V V V V
371
ornaments.png
OrnamentsOrnaments - Christmas themed smilies LIMITED
V V V
370
sleighhug.png
SleighhugSleighhug - Total of 5 different sleigh animations.Sleighhug is a "hug" power and required for sending hugs. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC are free of charge and there are no limits on usage. The following hugs are made available with it: /hug sleigh Your message here /hug sleigh Your message here#rocket /hug sleigh Your message here#snow /hug sleigh Your message here#jeep /hug sleigh Your message here#hover
V V V V
369
choirhug.png
ChoirhugChoirhug - How it works: /hug choir Your message here Sending a hug in main chat will display it to everyone and costs 10 xats each (no password required). There is a limit of 10 hugs that can be sent on main chat in 24 hours. In PC the hugs are free and can be sent unlimited times. Limited pawns: Choirtree (hat#he), Choirstar (hat#hz).
V V V
368
beautifly.png
BeautiflyBeautifly - Beautiful butterfly smilies. LIMITED.
V V V
367
tigers.png
TigersTigers - Grrr. Tiger Smilies. LIMITED.
V V V V
366
witch.png
WitchWitch - Brew up some smilies. LIMITED.
V V V V
365
allhallows.png
AllhallowsAllhallows - All Hallows' Eve smilies and FX LIMITED
V V V V
364
kstar.png
KstarKstar - All star powers. LIMITED.
V V V V
363
ranklock.png
RanklockRanklock - How to use: /r ID guest/member/mod/owner/off e.g /r 444444444 guest (see example 1) For example, if you type /r 111 guest, this will lock 111 rank to guest and prevent it from being changed until the lock is removed. NB: Ranklock does not prevent a user from being banned, and you cannot ranklock someone to being banned. The rank that can use ranklock can be modified in gcontrol. Ranklock will also show up in manage power. If a user uses guestself and has been rank locked as member, mod, owner or main owner, they will be stuck as a guest until their ranklock is removed.
V V V
362
roosters.png
RoostersRoosters - Happy flappy rooster smilies LIMITED.
V V V V
361
kandle.png
KandleKandle - The kandle that burns twice as bright, burns half as long LIMITED.
V V V
360
glob.png
GlobGlob - Fifteen globules form because the liquid exhibits surface tension. LIMITED.
V V V
359
precious.png
PreciousPrecious - Time to get precious.Limited
V V V V
358
big.png
BigBig - Examples.The Big power allows you to send a big smiley in the chat. When Big is enabled, and you send a message that contains one smiley and no other text or smilies, it will be enlarged. If the message contains any text, or another smiley, it will be unaffected by Big. Note: Big and Size cannot be used together.
V V V V
357
reaper.png
ReaperReaper - Don t fear the reaper Limited
V V V V
356
planets.png
PlanetsPlanets - Planets smilies.
V V V
355
lions.png
LionsLions - Roar. Lion smilies.
V V V V
354
transport.png
TransportTransport - Get your smilies going places
V V V
353
me.png
MeMe - (example 1) Enabling advanced mode. The ME power: Enables you to fully customize your xat.me profile with almost no xat branding, by replacing everything with a small xat planet in the bottom left corner and a popup menu. Expands CSS space to 10240 bytes. Does NOT require days to enable "Advanced mode", nor does it require days to update profile css/content. To enable the above features, check "Advanced mode", while editing your xat.me profile (see example 1).
V V V
352
poke.png
PokePoke - Remixable poke, punch, crush smilies and more. LIMITED
V V V V
350
balloonfx.png
BalloonfxBalloonfx - Fun balloon inspired effects. LIMITED
V V V V
349
microbe.png
MicrobeMicrobe - Fun microbe smilies. They are all backs! LIMITED
V V V
348
shells.png
ShellsShells - Sea shells from the sea shore. LIMITED.
V V V
347
vacation.png
VacationVacation - Loading... % LIMITED.
V V V
346
aquatic.png
AquaticAquatic - Is it safe to get back in the water? LIMITED.
V V V
345
ceebear.png
CeebearCeebear - 20 Anime style bear smilies, male and female versions.
V V V V
344
pets.png
PetsPets - Cute pet smilies
V V V
343
redcard.png
RedcardRedcard - The epic Redcard power allows you to give a user a red card. When a user is red carded, and they talk on the main chat, they will be banned for 6 times (by default) the amount of time of their original Redcard ban. To Redcard a user, click "Ban" and you will see a new option labeled "Redcard" (see example 1.) Once you Redcard a user, they will get a Redcard added to their pawn (see example 2.) For example, if you Redcard a user for an hour and they send a message in the main chat after only 5 minutes have passed, they will be banned for 5.6 hours (see example 3.) If they wait until the hour is up, they will not be banned for sending a message. Note: sending a private chat/private message will not trigger the Redcard. (example 1) Redcard listed under "Ban". (example 2) The process of a person being red carded and a red card appearing on their pawn. (example 3) Redcard violation.
V V V
342
gothic.png
GothicGothic - Get your goth on with these gothic style smilies. LIMITED.
V V V
341
aliblue.png
AliblueAliblue - aliblue smilies. LIMITED.
V V V V
340
shinobi.png
ShinobiShinobi - shinobi/ninja smilies. fight!. LIMITED.
V V V V
339
floral.png
FloralFloral - Spring into life with these floral smilies. LIMITED.
V V V V
338
eco.png
EcoEco - Save the planet with these green smiles.
V V V V
337
easterlove.png
EasterloveEasterlove - Have a lovely Easter. See. LIMITED.
V V V V
336
beastie.png
BeastieBeastie - Beastie smilies, including 5 backs. LIMITED.
V V V
335
clouds.png
CloudsClouds - Clouds themed smiles.
V V V V
334
tv.png
TvTv - Sit back and relax with these cute television smilies. LIMITED.
V V V V
333
supercycle.png
SupercycleSupercycle - Supercycle works the same way as cycle power. The only difference is that you are able to choose the colors you wish to use. Cycle power is required to use Supercycle. Note: maximum of colors is 4. Cool supercycle codes Try these codes in the chat if you have cycle and supercycle powers: (d#yff0000l23ffff00l47ff9900l71ff0000) (jewelry#jewelry#yFF0000l3500AAAAb#size#w5)
V V V
332
birthday.png
BirthdayBirthday - Birthday and celebration themed smilies. LIMITED. See wiki for details
V V V
331
oids.png
OidsOids - xat planet themed smilies. See wiki for details
V V V
330
pawnglow.png
PawnglowPawnglow - Glow your Pawn on the User List.N.B you also need color powers. EG for a white pawnglow use: (pglow#1#ffffff) or black glow: (pglow#1#000001) you can also change the size of glow ex: 1. (pglow#1#r) 2. (pglow#2#r) 3. (pglow#3#r) 4. (pglow#4#r) Remember with great power comes great responsibility - please choose colors that look good.
V V
329
textglow.png
TextglowTextglow - Color your text on the chat box. N.B.color powers. For a purple text color use: (text#800080) or white with black glow: (text#FFFFFF).
V V
328
textcolor.png
TextcolorTextcolor - Color your text on the chat box. N.B. you also need textglow and color powers. For a purple text color use: (text#0#800080) or white with black glow: (text#000001#FFFFFF). There is a generator to help you here: https://bluexat.eu/namecolor
V V V
325
valfx.png
ValfxValfx - Valentine themed FX with many options. LIMITED. See wiki for details
V V V V
324
amore.png
AmoreAmore - Amore smilies for your valentine. LIMITED. See wiki for details
V V V V
323
offset.png
OffsetOffset - How to use Use with (smile#offset#wXXYY) where XX is the horizontal axis, and YY is the vertical axis. Numbers 0-49 move it in the positives, while 50-99 move it in the negatives. You are unable to use size with offset. Examples (wink#offset#w0500) will move slightly to the right (wink#offset#w5500) will move slightly to the left
V V V
322
jewelry.png
JewelryJewelry - Add sparkle to your xat with jewelry. LIMITED. See wiki for details
V V V
321
retro.png
RetroRetro - Relive the 8-bit era with these retro smilies. LIMITED. See wiki for details
V V V
320
egyptian.png
EgyptianEgyptian - Chat like an Egyptian. LIMITED. See wiki
V V V V
318
backup.png
BackupBackup - The Backup power allows you to have regular backups of your group's staff (members, mods, owners, main owners), guests and banned users (including, but not limited to: dunces, redcards, yellowcards) sent to the email that was used to activate the group. These backups are also known as your group CSV data or .xatu file (you can find more info at Manage about these files). If you wish to edit these files in any way and then re-upload using Manage power you can do so with the Manage editor by xatAlert. Note: You won't get an email unless there has been any changes to the backup file.
V V V
317
lunar.png
LunarLunar - Chinese new year smilies. See wiki for details
V
V V V
316
size.png
SizeSize - >Demonstrations This power allows you to change the size of smilies and will allow you to make the smiley increase/decrease to a custom size with a custom time limit. Note: This power might cause you lag. If this is the case, please see Macros. Usage The format on using this power is: (smile#size#wABCDE) where ABCDE are numbers 1-9. A = Size 1 (modified size) B = Size 2 (size it changes to from size 1) C = Time it takes to reach size 1 D = Time it takes to reach size 2 E = Time it takes for the animation to start (in seconds) Note that the default size of a smiley is 6. B to E are optional. e.g If you leave out B, C, D and E it will stay at one size max size only. Including B, but not C, D and E will make the smiley increase and decrease in size and use the default time to do so. The default time setting is 8.
V
V V
315
holidays.png
HolidaysHolidays - Themed smilies for the holidays. LIMITED. See wiki for details
V V V
314
reveal.png
RevealReveal - Revealing holiday smilies. LIMITED. See wiki for details
V V V V
313
gamefx2.png
Gamefx2Gamefx2 - More game style FX smlies. LIMITED. See wiki for details
V V V V
312
icebucket.png
IcebucketIcebucket - Challenge your friends to chill out. See wiki for details
V
V V V
311
blueoni.png
BlueoniBlueoni - Blue Oni character with two FX. LIMITED. See wiki for details
V
V V V V
310
manage.png
ManageManage - Backup and tweak your user ranks. See wiki
V V V
309
creepy.png
CreepyCreepy - Creepy smilies for halloween. LIMITED. See wiki for details
V V V
308
trickortreat.png
TrickortreatTrickortreat - Trick or treat smilies for halloween. LIMITED. See wiki for details
V V V
307
jump.png
JumpJump - jump smilies.LIMITED
V
V V V
306
ksun.png
KsunKsun - Kaoani sun smilies and sun FX. LIMITED
V V V
305
kmoon.png
KmoonKmoon - Kaoani moon smilies and moon FX. LIMITED.
V V V
304
chocolate.png
ChocolateChocolate - Chocoalte smilies
V
V V V
303
bird.png
BirdBird - bird smilies
V V V V
302
pcback.png
PcbackPcback - PCBack allows you to set a custom background that users will see when they private chat you. NOTE: If you use a default avatar, anything after the numbers will disappear and your avatar will be your PCBack. How it works Simply add a second avatar link preceded by #. i.e Click on your name and add avatar1#avatar2 in the Picture section. The first avatar will be the avatar used when you speak in the chat, and the second one will be used for the background when users private chat you. They can both be the same or different depending on what you prefer. If you do not have a second link, your pc background will remain your current avatar link. This does not apply to users who use a smiley code for their avatar. If you use a default avatar or an avatar with a link, it will be your PCBack if you haven't set one. If you want to turn off user's PCBacks from showing and only see chat background, use $pcback=off If you wish to use a default avatar and use a PCBack, visit http://xatwebs.co/avatars and http://imgur.com, find the avatar you want, and drag it to Imgur. This will reupload the avatar and give you a link that you can use so you can set a PCBack with it. The maximum character limit is 128 characters. This is commonly surpassed by ImageShack and Photobucket. This causes your background to appear white or not show up at all. It is recommended that you use http://imgur.com or http://cubeupload.com for both your avatar(if it is not a smiley) and your PCBack to prevent this. Here is an example of how it should look like:
V V V
301
instruments.png
InstrumentsInstruments - Intruments power
V V V V
300
blubunni.png
BlubunniBlubunni - Blubunni power
V
V V V V
299
magic.png
MagicMagic - magic power
V
V V V
298
coolz.png
CoolzCoolz - coolz power
V V V
297
summerflix.png
SummerflixSummerflix - Summerflix
V V V
296
cutie.png
CutieCutie - Cutie power
V V V V
295
winner.png
WinnerWinner - Winner smilies
V
V V V V
294
ballfx.png
BallfxBallfx - ballfx smilie power
V V V
293
yellowcard.png
YellowcardYellowcard - (example 1) Process of issuing a yellow card Yellowcard allows you to yellow card a user which shows a yellow card on their pawn (). It is meant to be used as a warning before a user is banned. When you have the power you will get a new option named Yellow listed under "Kick" (see example 1). This power does not allow you to yellow card equal or higher ranks. The minimum default rank allowed to use yellow card is temporary moderator however this can be changed in Gcontrol.
V V
292
rocks.png
RocksRocks - Rock smilies
V
V V V
291
worldcup.png
WorldcupWorldcup - Soccer smilies
V
V V V
290
gamefx.png
GamefxGamefx - GAMEFX styled smilies
V V V V
289
statuscolor.png
StatuscolorStatuscolor - To use Statuscolor, type $status=Your message here#glowcode#colorcode into the chatbox and send the message. If you do not want an outer glow, put "0" in place of glowcode. If you do not put any color codes at the end, your status will be a normal status, without a glow or a color. Examples: $status=Hello#0#r - Red colored status $status=Your message here#000001#FFFFFF - White with black glow
V V
288
dreams.png
DreamsDreams - Sweet dreams.
V
V V V
286
hamster.png
HamsterHamster - Cute hamster smilies LIMITED.
V V V V
285
coffee.png
CoffeeCoffee - Relax with these coffee themed smilies. LIMITED.
V
V V V V
284
naughtystep.png
NaughtystepNaughtystep - Allows you to put users on the naughty step, assuming you are a moderator or above. This limits the users to send only one message on the main chat every 30 seconds; you can also put a reason. Staff (moderators/owners) cannot kick/ban while on the naughty step. To remove this limit from the user click on their name, click Kick then "UnNaughty."
V V
283
springy.png
SpringySpringy - Get a spring in your smiley. LIMITED.
V
V V V V
282
butterflies.png
ButterfliesButterflies - Spring is here and the butterflies are emerging. LIMITED.
V V V
281
easteregg.png
EastereggEasteregg - Easter eggs and smilies.
V
V V V
280
eventstats.png
EventstatsEventstats - Eventstats is a power that allows you to see graphical summaries about the events in your chat. For example, how many kicks and bans have been performed in the selected window. Note: It can take up to 10 minutes for eventstats to update. If you are looking for a list of the events of your chat group, please check Events power. Also note Events power is not required to use Eventstats. Eventstats Search You can search for all chat event statistics, or for a single user's statistics. If you want to view all stats click "search" with no ID or Username in the box. Eventstats search You are able to look for statistics of time up to 14 days. Once submitted, you will be presented three different charts. A pie chart, and two histograms: The "Pie Chart" is a circular chart divided into sectors, illustrating numerical proportion, for example 25% 75%. It shows you the percentage of the user's or chat's actions were of what type. The "Histograms" are graphical representations of the distribution of data. Here you are able to see the distribution of actions over so many days.
V V V
279
snail.png
SnailSnail - Super snail smilies. LIMITED.
V V V
278
springflix.png
SpringflixSpringflix - Spring is here. Use these flix animations to decorate your chat.
V V V
277
tongues.png
TonguesTongues - A fun selection of smilies. LIMITED.
V V V
276
luck.png
LuckLuck - The luck of the Irish. LIMITED.
V
V V V V
275
bitefx.png
BitefxBitefx - Make a smilie look like its being eaten.
V
V V V
274
cupcake.png
CupcakeCupcake - Cupcake smilies. LIMITED.
V
V V V V
273
ladybug.png
LadybugLadybug - Little red bug, oh so cute. LIMITED.
V
V V V
272
random.png
RandomRandom - When the smiley (random) is used it will choose a random smiley from all of the existing regular xat smilies and smilies from the powers that you have. If you are using the (random) smiley in your name, the smiley shown in the visitors list will not be the same for everyone. If you want to use the random power smiley, you have to type all of the letters in uppercase. i.e (RANDOM). You can also randomize any smiley power you own by typing random followed by the power name. e.g (randomsweetheart) or (randomwedding). This power can also be used as an effect on smilies. e.g (smile#random#random#random) or (smile#randomangel). You cannot randomize specific smiley powers (such as (randomoids) and (randomanime)) as your avatar while using PCBack. If you attempt to use (random) as your avatar while using PCBack, it will show as (RANDOM), the power smiley.
V
V V
271
sweetheart.png
SweetheartSweetheart - Heart themed smilies.
V
V V V
270
arachnid.png
ArachnidArachnid - Creepy arachnid smilies. LIMITED.
V V V
269
divorce.png
DivorceDivorce - Divorce in style. 4 new kisses to get divorced with.
V
V V V
268
farm.png
FarmFarm - Get back to the farm. LIMITED.
V
V V V
267
cooking.png
CookingCooking - Get cooking with these culinary smilies. LIMITED.
V V V V
266
hogmanay.png
HogmanayHogmanay - Bring in the new year with these festive smilies. LIMITED.
V
V V V
265
celebrate.png
CelebrateCelebrate - Find a reason to celebrate with this power. LIMITED.
V V V V
264
badge.png
BadgeBadge - To use, private chat a user and send /nbReasonhere The command to remove the badge is the same. Badge allows users who are of a lower rank to add a badge to a higher/lower rank as long as they meet the sufficient rank to use badge. When a user has a badge, they cannot be dunced. If they are already dunced, the dunce is removed and the badge is added instead. If your chat has gcontrol assigned, there is an option to change what rank is allowed to use badge. Default rank that is able to badge is Owner+
V
V V
263
toys.png
ToysToys - Toys for Christmas.
V
V V V
262
noel.png
NoelNoel - Seasonal characters in male and female forms.
V
V V
261
winterland.png
WinterlandWinterland - Get ready for Christmas with the winter wonderland. LIMITED.
V V V
260
blackfriday.png
BlackfridayBlackfriday - Shopping and bargain hunting smilies.
V
V V V
259
froggy.png
FroggyFroggy - froggy style smilies. LIMITED.
V
V V V
258
piracy.png
PiracyPiracy - Piracy on the high seas. LIMITED.
V
V V V
257
halloween2.png
Halloween2Halloween2 - Halloween themed costumed yellow smilies. LIMITED.
V
V V V V
256
zwhack.png
ZwhackZwhack - Spis tre?ci 1 How to use 2 Game play 3 How to play 4 Commands 5 Prizes 6 Settings 7 Modes You don't need to have the power to play. You can find chats playing Zwhack on the following link? https://bluexat.eu/groups.php#games or you can go to https://bluexat.eu/Game if you want more details and more games. How to use To use the Zwhack power, purchase it from https://bluexat.eu/getpowers. Once you have purchased the power, click Games tab located left of the chat and select Zwhack. Type (zwhack) in your chat and click it assign the power. Once the power has been assigned, click edit your chat, select extra features, and activate the power by checking the box. Game play To play Zwhack, open the Zwhack application by clicking on "Games" and then “Zwhack”. Once you have the application open, call ZingBot to your chat via with !bot command. Type: !start in the main chat to begin the game. Note: You only need to call ZingBot if Race mode is set, if Individual mode is set you can begin playing immediately when you open the app. How to play You start every game with 0 points. To get points you will have to use the xat ban hammer to smite pesky zombies. Stop them from coming back to haunt you! Every time you hit a zombie on the head you receive points. Smash the zombies with pumpkins on their heads multiple times to receive points. This zombies are worth more points than the regular ones. Smash the blue zombies before they quickly disappear to get the highest amount of points! Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands. !bot lang - The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english), !bot es (spanish), !bot pt (portuguese), !bot ro (romanian), !bot it (italian), !bot fr (french), !bot al (albanian). !help - The bot will private message you with all the available commands. !times play level results (e.g !times 60 5 30) - This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown. !start - This command will start the game. !next - This command will go to the next action. Examples: from playing to results, or results to playing. !skip - This command will restart the game. !prize - Read the Prizes section below for more information on this command. !score If you type !score on it will display high scores from your chat only. Type !score off to turn it off. !exit/!bye - This command will make the bot exit the chat. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days, etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. "Controller Rank" This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. "Play time (s)" This setting allows you to set the default play time in seconds. "Results time (s)" This setting allows you to set the default result display time in seconds. "Game type" This setting allows you to set the type of the game (Race or Individual). "Target score" This setting allows you to set the target score to end the game (only applies when individual mode is set) "Prize" This setting allows you to set the prize for the game. Prizes could be xats, days or the rank member. Modes When the power is assigned you can set the individual or race mode via extra features. Individual mode allows each player to hit a target score. When a player hits the target score, they will receive the prize if one has been set. Race mode is a multiplayer mode that allows players to compete to get the highest score within 60 seconds. If a prize is set, the person who gets the highest score will win the prize.
V V
254
scary.png
ScaryScary - Scary smilies for Halloween. LIMITED.
V V V V
253
ani1.png
Ani1Ani1 - Anime characters and a star FX. LIMITED.
V
V V V
252
redirect.png
RedirectRedirect - This power allows you to redirect your chat to another chat when the power is assigned. To use this, assign it to your chat, edit your chat and in extra features select "Edit" by redirect power and type in the chat name you want it to be redirected to and then save the changes. Note: Due to caching it may take up to 10 minutes for the chat to redirect. If you want to undo the redirect, you have to go to http://bluexat.eu/web_gear/chat/editgroup.php?GroupName=Group_Name_Here and enter your password and click submit and then select "ChatBox Settings" and you can disable redirect power there.
V V V
251
eggy.png
EggyEggy - Egg shaped smilies. LIMITED.
V
V V V
250
autumn.png
AutumnAutumn - Autumnal smilies.
V
V V V
249
kdemon.png
KdemonKdemon - kaoani style demons.
V V V V
248
kangel.png
KangelKangel - kaoani style angels.
V
V V V
247
weather.png
WeatherWeather - Smilies for all weathers.
V
V V V
246
darts.png
DartsDarts - You don't need to have the darts power to play the game. You can find chats playing Darts on the following link? https://bluexat.eu/groups.php#games or you can visit https://bluexat.eu/Game if you want more details, or want to play more games. Spis tre?ci 1 How to use 2 Game play 3 How to play 4 Commands 5 Settings 6 Prizes 7 Modes How to use To use the Darts power, purchase it from https://bluexat.eu/getpowers or https://bluexat.eu/Trade . Once you have the power, select the Game tab at the left hand side of the chat, then click Darts. Type (darts) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box. Game play To play this game, open the Darts application by clicking on "Games" and then "Darts" and call ZingBot to your chat via with !bot command. Type: !start in the main chat to start the game. Note: The dart game will start only if Race mode is set. If Individual mode is set you can begin playing immediately when you open the app. How to play Every time the game will start you will have 0 points. To get points, throw darts at the targets. If you hit the red dot/bullseye, you will win the highest amount of points. The closer you are to the red dot, the more points you will get. Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well. !bot lang - The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english), !bot es (spanish), !bot pt (portuguese), !bot ro (romanian), !bot it (italian), !bot fr (french), !bot al (albanian). !help - The bot will private message you with all the available commands. !times play level results (e.g !times 60 5 30) - This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown. !start - This command will start the game. !next - This command will go to the next action. Examples: from playing to results, or results to playing. !skip - This command will restart the game. !prize - Read the Prizes section below for more information on this command. !exit/!bye - This command will make the bot exit the chat. Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. "Controller Rank" This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. "Play time (s)" This setting allows you to set the default play time in seconds. "Results time (s)" This setting allows you to set the default result display time in seconds. "Game type" This setting allows you to set the type of the game (Race or Individual). "Target score" This setting allows you to set the target score to end the game (only applies when individual mode is set). "Prize" This setting allows you to set the prize for the game. Example: You can set member as the prize. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days, etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Modes When the power is assigned you can set the individual or race mode via extra features. Individual mode allows each player to hit a target score. When they hit the target score, if a prize is set they will win the prize. Race mode is a multiplayer mode that allows players to compete to get the highest score within 60 seconds. If a prize is set, the person who gets the highest score will win the prize.
V V V
245
fruities.png
FruitiesFruities - Fun fruit flavoured smilies.
V
V V V
244
kickall.png
KickallKickall - This power allows you to kick all guests in your chat. To use, type /ka (kicks all guests) Specific options are: r Kick registered guests too m Kick only if they have not talked t Only kick users who do not have an ID (aka toons) p Kick from all pools b Only kick users who are banned e.g You can use /kat to kick all unregistered guests who are toons, or use /karp to kick all guests from all pools If this power is abused, the chat may get blocked from the xat lists. If you have gcontrol you can set who can use this power e.g if you set it to moderator, every moderator and above will be able to use it.
V
V V V
243
sticky.png
StickySticky - Smilies inspired by sticky notes.
V
V V V
242
romance.png
RomanceRomance - Romantic smilies.
V V V V
241
marriage.png
MarriageMarriage - 4 new marriage kisses and 10 smilies to help you celebrate your marriage.
V
V V V
240
phasefx.png
PhasefxPhasefx - Add a cool phase effect to your smilies e.g (smile#phasefx) You can also customize the smiley e.g (phasefx#wn32#r4#u16#e0) n - Dots: 1-32, default 16. r - Rotation: 0-4, default 1. u - Unsync: 0-36, default 12. e - Even: 0-1, default 1. Effects are:
V
V V V
239
cuboid.png
CuboidCuboid - Cubist smilies and back. LIMITED
V
V V V
238
switch.png
SwitchSwitch - Switch power allows you to start and control the game. The power is not required to play. Each game has its own master which is the person who starts the game, and can have up to four players in total. To set a Prize, make sure you have done !start and have added at least one other person to the game. Prize amounts are controlled by the game master. To set a prize, transfer the xats to GameBot and type !prize [amount] e.g. !prize 25 will do a 25 xats prize. To resume a paused game, type !start or !play in the chat. Prize is awarded when the game is ended and the person who plays their last card wins. Game play To play this game, call GameBot to your chat via !bot. Type: !start (in main) - starts a game with you as game master. Private chat 3 users and click on their xavi (in the game) This will add them into the game. Type !play in the main chat to start the game. Type !pause in the main chat to pause the game. If no one is assigned, moves are automatic. If a player doesn t make a move after the count down is complete, an auto move is played. If you meet the sufficient rank for bot controller, you can start another game by doing !start (i.e multiple games of switch can be run on the same bot). Rules Each player at his turn may play any card from his hand that matches the suit or the rank of the card previously played. For example, if the previous card was a eight of hearts, the next player may put down any eight card, or any hearts card, from his hand. If the player does not have any available cards to play, they must pick up one card. Power Cards 2: If a player places a two (of any suit) down, the next player is required to pick up two cards. If the next player also has a 2, they can place it down, requiring the next player to pick up four. If the next player also has a two, he may place it, requiring the next player to pick up six. This may continue until the flow reaches a player who does not have a two in his hand, at which point he is required to pick up the required number of cards. A player that draws cards after a two has been played is not permitted to put any more cards down. 8: The next player misses their turn, unless the next player also has an eight. If they do, they can play it and it will continue on until it reaches someone without an eight, and then it will skip their turn. King: If a King of any suit is placed, the play direction reverses. Black Jack: When the Black Jack is played, the following player must pick up 5. If the player has the second Black Jack, they may play it instead of picking up 5 cards and the next player has to pick up 10 cards. If a player has both Black Jacks, they can play both of them at the same time and force the next player has to pick up 10 cards. Red Jack: This is best used when a Black Jack is played as this will cancel the pick up 5 rule, however 1 Red Jack will only cancel out one Black Jack, so if 2 Black Jacks have been played then that player will have to still pick up 5 cards. If two Black Jacks are played and the next player plays two Red Jacks, they do not have to pick up any cards. Ace: Can be played regardless of the suit or value of the topmost card on the deck, the Ace may be played at any time in the game. When an ace is played, the player has the option to change the suit that is played next. Black Queen: Changes your hand to the person left of you.
V V V
237
fourth.png
FourthFourth - Celebrate the 4th July with these festive smilies.
V
V V V
236
slotban.png
SlotbanSlotban - To use, click on a user's name and select ban and then type in the ban duration and select "Slotban". Points system The number of points it takes to become unbanned depends on your ban time. Three of a kind: Cherry: 10 points Orange: 12 points Plum: 20 points Bell: 50 points Bar: 100 points Seven: 250 points Two of a kind: Cherry: 5 points One of a kind: Cherry: 2 points
V
V V V
235
cactus.png
CactusCactus - Cactus smilies with all new faces and different backgrounds. LIMITED.
V V V
234
germ.png
GermGerm - Ewwww germs themed smilies. All can be used as backs e.g. (twitch#germ2) To color them use two color codes e.g. (germ6#r#g)
V
V V V
233
wedding.png
WeddingWedding - Celebrate a wedding with these wedding smilies. LIMITED
V V
232
super.png
SuperSuper - New "super" style orange smilies.
V
V V V
231
statusglow.png
StatusglowStatusglow - To add a glow to your status, make sure the power is enabled and add a hex color code at the end of your status message. If you have the color powers, you can add a custom color code at the end. Example: $status=Your message here#00FFFF - Will make your status have cyan glow. If you do not want a glow on your status, don't add any color codes at the end of your status message and it will be by default without any kind of glow. Example: $status=Your message here
V
V V V
230
hair2f.png
Hair2fHair2f - More female smiley hair styles.
V V V
229
seaside.png
SeasideSeaside - Get ready for summer with the seaside power.
V V V
228
led.png
LedLed - Your message can be A to Z and up to 12 characters long, you have to add the message after #w Example: (led#wSummer) To add a space use _ Note: 3 is a special character that does a heart: Example: (led#wI_3_XAT) To add a custom color add to the end with a #: (led#led#rg#wYOUR_MESSAGE) (led#led#0xFF00FF#wYOUR_MESSAGE#0xFF00FF) Custom Characters You can create custom characters on a 6x5 grid. This is the binary representation of a pawn: 001100 011110 001100 011110 011110 You have to convert it to a hex code to use it with the power so we put 001100011110001100011110011110 into http://www.binaryhexconverter.com/binary-to-hex-converter and you will get: 0C78C79E To add you custom character to the message put a * followed by the 8 character hex code: Example: (led#led#rg#w*0C78C79EOWNER) Generator For an easier approach see this generator: http://fexbots.com/tools/led Simply click the Os then use Generate button for the 8 character hex code
V
V V V
227
sketch.png
SketchSketch - Animated sketch style smilies.
V
V V V
226
kcow.png
KcowKcow - Kaoani cow smilies. LIMITED.
V V V
225
kfox.png
KfoxKfox - Foxy smilies. LIMITED.
V V V
224
hearts.png
HeartsHearts - You don't need the power to play. Scoring and other improvements to be done. Each game has its own master, which is the person who starts the game. It can have up to four players, including the game master. To set a Prize, make sure you have done !start and have added at least one other person to the game. Prize amounts are controlled by the game master. To set a prize, transfer the xats to GameBot and type !prize [amount] e.g. !prize 25 will do a 25 xats prize. Type !start again or !play to resume the current game. The prize is awarded to the winner when the game is ended, the winner is the user with the lowest overall score. If more than one person ends with the lowest score then the bot randomly selects the winner. Gameplay To play this game, call GameBot to your chat via !bot. Type: !start in the main chat to start the game with you as the game master. Private chat up to 3 users and click on their xavi in the game application to add them into the game. If you are the game master, type !play in the main chat to start the game. If you are the game master, type !pause in the main chat to pause the game. Type !end number to set a number of points at which the game ends. e.g !end 5 will make the game end after someone gets 5 points. The default is set to 100 like regular hearts. If no one is assigned, moves are automatic. If you don't play after a count down an auto move is played. If you meet the sufficient rank for bot controller, you can start another game by doing !start (i.e multiple games of hearts can be run on the same bot) 1. The objective of Hearts is to get as few hearts as possible. Each heart gives one penalty point. There is also one special card, the Queen of spades, which gives 13 penalty points. When the game starts, you select 3 cards to pass to one of your opponents. Typically, you want to pass your three worst cards to get rid of them. Which opponent you pass to varies. You start by passing to the opponent on your left, then in the next game you pass to the opponent on your right, third game you pass across the table and in the fourth game there is no card passing. 2. Each turn starts with one player playing a single card, also called leading. The suit of that card determines the suit of the trick. The other players then play one card each. If they have a card in the same suit as the first card then they must play that. If they don't then they can play one of their other cards. Once four cards have been played, the player who played the highest ranking card in the original suit takes the trick, e.g. he takes the four cards on the table and he then starts the next turn. Any penalty cards in the trick (hearts or queen of spades) are added to the players penalty score. So you want to avoid taking any tricks that have hearts or the queen of spades. The player who has the two of clubs at the start of the game leads in the first hand, and he MUST lead with the two of clubs. 3. You cannot lead a trick with hearts, until hearts has been broken (played on another suit). So if it is your turn to lead and no heart has been played yet then you may not select a heart as the card to play first. In some variations of the game you can't play the queen of spades until hearts has been broken as well, but in this version you can always play the queen of spades and she doesn't break hearts. 4. In the very first round you may never play a heart or the queen of spades, not even if you don't have any card in the suit of the lead card. Once all cards have been played the penalty points are counted and the player with the fewest points wins that hand. When one or more players reach 100 points or more then the entire game is finished, and the player with the least points win. If points are over 100 and there are two or more equal with the least points then play continues until there's only one winner. 5. Shooting the Moon! Generally it's bad to get penalty cards, but there is one extra twist! If you get ALL the penalty cards (13 hearts + Queen of spades) then you get 0 points and the other 3 players get 26 points each! This is called Shooting the Moon. Trying this can be a really risky move though, since if another player gets just one of the hearts you'll end up with a lot of points. Before the hand The user is given thirteen random playing cards, and selects any three of them to pass. For the first hand, cards are passed to the left; for the second, to the right; for the third, across; and for the fourth, the passing stage is skipped entirely, and the players keep (or "eat") their cards. On the fifth hand, the cycle starts again, passing to the left. In any case, after passing three cards, the players receive three cards, and play begins. Tricks The game progresses by tricks. Each player plays one card to a trick, which is won by the player of the highest card of the suit led. There is no trump (card game) suit. The aim is to avoid gaining points, which are incurred by winning a trick including point cards, which are any Hearts and the Queen of Spades. Any Hearts taken incur 1 point each, and the Queen of Spades incurs 13 points. For each hand, the player with the Two of Clubs leads first, and they must play that card. Subsequent leads are by the winner of the last trick. For tricks after the first, any card can be led, except that a Heart cannot be led until Hearts have been "broken". Hearts are broken with the first Heart played in the hand, which can be done in only two situations: 1. A player who did not lead a trick may play a Heart to it if they cannot follow suit (and it is not the first trick in the hand) 2. A player with only Hearts left in their hand may lead with a Heart. Players must follow the suit led if able to (with any card of their choice in that suit) - otherwise they may play any card, except that a point card cannot be played to the first trick in each hand. (Interestingly, the rules as stated leave one highly improbable situation unresolved: if, after the cards were dealt and passed, one player had all thirteen Hearts as their hand, or twelve Hearts and the Queen of Spades, they would be unable to play legally at all to begin with, since point cards cannot be played to the first trick.) The concept of revoking - that is, failing to follow suit when able - does not exist in the computer version of Hearts: whereas in real-life card play there is a penalty for any revoke that is discovered to have taken place, in the computer version the computer simply does not permit you to revoke, and prompts you to follow suit. After the hand Any players who took point cards incur the appropriate points for those, which are added to their previous score. But any player who succeeds in taking all point cards (worth 26 points) has successfully "shot the moon", and they incur no points, while the other players incur 26 points each. After each hand, a scoreboard shows the current and previous scores of all four players, with the current leader's (or leaders') score written in blue. Each of the players has in front of them all of the point cards accumulated during the preceding trick, for easy identification of who got how many points (and a quick check to see if a player shot the moon). The game ends when one player reaches 100 or more points, and the winner is the player with the lowest score. A tie is possible if two or more players have the equal lowest score, and if the human player is one of them, the computer credits him or her as the winner. When the game ends, the score of the winning player(s) is shown in red. A new game then begins.
V
V V V
222
eggs.png
EggsEggs - Egg and Easter smilies. LIMITED.
V V V
221
hands2.png
Hands2Hands2 - More hands powers including high five.
V
V V V
220
vote.png
VoteVote - With this power you can add a custom poll beside your chat. To use this power, assign it to your chat, go to the chat's "Extra Features" page and then use the "Edit" button next to the power's name to enter your poll's question and answers. You can also change what the text says. For example: instead of "Vote now" you can say "NOTE: YOU MAY ONLY VOTE ONCE!". Note: If you want to limit the users who can vote to only be registered, set "Can not be registered" to a higher rank than what you have set on "Can vote". You can also set its background image. Sizes are: W=425 H=600.
V
V V V
219
spring.png
SpringSpring - Spring is here. Celebrate with these beautiful smiles. LIMITED.
V V V V
218
stylist.png
StylistStylist - Add style to your smilies. LIMITED.
V
V V V
217
nuclear.png
NuclearNuclear - Allows you to add a cool nuclear effect to your smilies. e.g (smile#nuclear) Special Gback smilies: #nucleare #nuclearb Scroll down for cool nuclear codes! Use this app to customize your nuclear smilies: Cool nuclear codes Try these codes in the chat if you have nuclear power: (tickle#nuclear#010101#f2f2f2#wx20n10y20z50f0r0s6a0t12l2) (tickle#nuclear#010101#f2f2f2#wa0t12l2x20f3y20z0n6r5) (tickle#nuclear#wa0t12l2x20f0y0z0n2r5) (moon#010101#nuclear#ffffff#010101#wx10n10y12z50f3r12s6t12b4l2) (tickle#nuclear#rrg#rg#r#010101#wn10y6f0r4a55t12l2) (rad#nuclear#rg#000001#wx20n10y8z0a0t12b4) (nuclear#wx20n2y15f1r2s4a78t12) (nuclear#wa0t12l2x20f060z0n2) (tickle#nuclear#ffffff#010101#wx0n10y15z0f1a0t12l2) (tickle#nuclear#010101#f2f2f2#---#wx0n3y15z0f1a0t12l2) (moon#010101#nuclear#---#ffffff#wy10z50r8s6a45t12) (yy#nuclear#010101#ffffff#wx0n10y12z0f040s7a0t12l0) (paint#r#nuclearb#010101#b40404#r#wx13n3y10z6f0r3s5t9b2l0) (paint#b40404#nuclearb#b40404#010101#wx13n10y10z6f0r3s5t9b2l0) (hex#nuclearb#r#rbb#bg#b#g#rg#wx20n6f1s5a38t11b4l0) (tickle#nuclearb#b#bg#---#ffffff##wx20n6f1s5a38t11b4l0) (tickle#nuclearb#010101#800080#---#ffffff#wx20n6f1r12s5a38t11b4l0#spin) (tickle#nuclearb#wx20n6y2z50f1r12s5a38t11b4l0) (moon#010101#nuclear#rg#wx20n6y0z50f3r8s4a0t12b4l2) (snow#nuclear#ffffff#wx8n7y20z50f3r8s6a46t12b4l2) (moon#y#nuclear#wy20z0f0r12a0t12b4) (tickle#nuclear#wx9f0y9z0r8s2a7l2b2n10t2) (moon#010101#nuclear#---#-#--#-----#ffffff#wx20n6y12z28f1r3a0t9) (tickle#nuclear#r#rg#rrg#010101#wx20n6y12z28f1r3s4a10t9b4) (moon#010101#nuclear#010101#b40404#rrg#rg#r#wx20n10z50f0r0s6t12l2) (tri#010101#nuclearb#010101#ffffff#wx20n10y8r0a0t12b4l0#spin) - iAngelo (18500000) (noface#0396FF#nuclear#r#g#FFFB03#wx14n3y14z0r4s6a0t12l2) browser (noface#FFFFFF#nuclear#0D35FF#FFE600#ws6a0t12l2x13f1y13z0n2r3) trade logo - Sirwhispers (180015635)
V
V V V
216
kmonkey.png
KmonkeyKmonkey - Cute monkey smilies in kaoani style.
V
V V V
215
kheart.png
KheartKheart - Heart shaped smilies in kaoani style.
V V V
214
makeup.png
MakeupMakeup - You'll be made up with these smilies.
V
V V V
213
everypower.png
EverypowerEverypower - To use the Everypower feature, you must get every power that xat has made. Generally, a new power is released at the end of almost every week. When this feature is enabled, the Ruby pawn will show regardless of your rank or other pawn powers you have enabled. While in $tealth mode, the Ruby pawn will show on the Visitors list but not if you say something in a chatbox. For a fast way to disable the Everypower (Ruby) pawn, you can type "/-everypower" into a chatbox (without the quotations.) As an alternative, you can click your name, click "Powers," and uncheck the box next to Everypower. Everypower is a feature, meaning it cannot be traded. Each power must be selected individually on the Trade application in order to trade it. You're able to use the Flashrank power with the Ruby pawn. Unlike Allpowers, users are able to see if you have Everypower when viewing your Powers list. When you get Everypower, you also get power ID "127", but it is useless and cannot be traded. Please note: You should be extra careful while purchasing Everypower, to ensure you do not get scammed.
V V V
212
foe.png
FoeFoe - With this power you will have the option to Add Friend and make them a Foe. The user must be added to your friends list or must have clicked you to make them a Foe. To make a Foe; click the Friends tab or Tickle notifications in chat, click the user, then click Foe. A Friend will have the normal capabilities to PC/PM you when you have NOPC enabled. A Friend will be able to see which chats you are on if you are not using NOFOLLOW. A Foe will have a SKULL pawn on the user list and in the chat; indicating that they are your enemy. A Foe will not be able to break the NOPC or follow you regardless if NOFOLLOW is off. To allow the user to follow and PC you again, click Un-Foe. NOTE: The chat group staff will still be able to private chat with you.
V
V V V
211
eighties.png
EightiesEighties - 16 I love the eighties smilies. LIMITED.
V
V V V
210
kmouse.png
KmouseKmouse - Cute kaoani mouse smilies. LIMITED.
V V V V
209
xavi.png
XaviXavi - Using this power, you gain access to xavi app to create your own xat avatar that reacts to certain smilies. To use the app, simply click on "Games" left hand corner of the chat, and then select "xavi". You can choose from many features such as heads, hair, eyes, brows, mouth and accessories. Once you have made your avatar, click the save button and it sets it as your default avatar. Keywords To use the keywords, simply type any of the phrases below in the chat and your xat avatar will imitate the phrase. For example "angry" will make your xat avatar show an angry face. Smilies Symbols eek, wow :o , :-o mad, angry :@ mischief - nme - no, n, fail - redface - tongue :p yes, y, ok - smile, happy, fun :), :-) wink ;), ;-) frown, sad, unhappy :(, :-( crying, cry :'( sleepy, sleep, sleeping, tired {{!-}}) biggrin :d confused :s cool 8), 8-) crs, cross - hello, hi, hey - un - doh, duh - what, eh - Get additional styles You can purchase additional styles here: https://bluexat.eu/web_gear/chat/Getxavis.php
V
V V
208
glitterfx.png
GlitterfxGlitterfx - Add Glitter effects to your smilies! To use, just add #glitterfx to the end of a smiley e.g. (goo#glitterfx) (vampyre#glitterfx) You can also change the colour of the effects e.g. (awe#glitterfx#ff0000)
V
V V V
207
quest2.png
Quest2Quest2 - Continue the quest. LIMITED.
V
V V V
206
lang.png
LangLang - Lang power allows you to create a custom language for your chat. There are currently 269 features that you can customize. This includes the titles of ranks, bans, get a chatbox, messages etc. Usage To use this power, assign it to your chat. In your chats extra features page, you will have the ability to change the language of some features. Click the "Edit" button beside the Lang power to edit all the features. Click "OK" when finished. Don t forget to click the "Update these options" button to save your changes. Note: For proper use, make sure you leave $1, $2, $3 and $4 in the word title that you have chosen. These are used to identify several different things, e.g name of a user, amount of xats/days/hours. e.g I have Outlawed $1 for $2 hours. Reason: $3 $1 would be the name of the user, $2 would be the amount of hours and $3 would be the reason used. For kicking, I have kicked $1 Reason $2, e.g I have Stomped on $1 Because: $2 Whereas $1 is the user and $2 is the reason. These strings are similar throughout each kick or ban option. Be advised: All words or title changes must be appropriate and abide by the xat Terms of Service. If you plan on promoting your chat, the language you use must be understandable otherwise you risk your chat being taken off promotion and possibly blocked from further promotion. If your chat group is not appropriate then it will be at risk of being delisted and deleted by xat. If you abuse this power, you will lose it without any refund. Phrases must have a similar meaning and not be confusing. Having trouble with ban messages? If the ban message shows every time you dunce etc. somebody, you must ensure the following: 258: banned 119: I have banned $1 forever for no reason. 120: I have banned $1 for $2 hours for no reason. 121: I have banned $1 forever. Reason: $2. 122: I have banned $1 for $2 hours. Reason: $3. The word banned in 119-122 must match 258. So if you want ban messages to say Jailed, you must do: 258: Jailed 119: I have Jailed $1 forever for no reason. 120: I have Jailed $1 for $2 hours for no reason. 121: I have Jailed $1 forever. Reason: $2. 122: I have Jailed $1 for $2 hours. Reason: $3.
V V V
205
quest.png
QuestQuest - Smilies to help you on your journey.
V
V V V
204
claus.png
ClausClaus - Comical santa smilies for Christmas. LIMITED.
V V V
203
treefx.png
TreefxTreefx - Example: (eek#treefx#r#rg#wrl), consists of: smiley#treefx#color1#colors#w[options] You can use one or more [options]. Here is a list with options available for this power: s : use stars not balls Ex: (smile#treefx#rg#b#ws) G : glow Ex: (d#treefx#rg#b#wG) b : no balls Ex: (goo#treefx#rg#b#wb) l : no white stars Ex: (hello#treefx#b#g#wl) r : reverse Ex: (scn#treefx#r#g#wr) m : medium Ex: (cool#treefx#b#ffffff#wm) t : tiny Ex: (mad#treefx#rg#b#wt)
V V V V
202
vampyre.png
VampyreVampyre - Frighten your friends with these vampyre smilies.
V V V
201
speech.png
SpeechSpeech - Kaoani speech smilies.
V
V V V
200
spacewar.png
SpacewarSpacewar - Spis tresci 1 Playing 2 Use 3 Commands 4 Prizes 5 Settings SpaceWar is a Group Power, which allows you to compete with others by destroying the other player's planets. You click on the black squares, if a moon is revealed, that means a planet is close. If someone destroys your planet, you will be unable to play for the rest of the game. This article gives information on SpaceWar. Playing You don't need the power to play. You can find chats playing SpaceWar on the following link? https://bluexat.eu/groups.php#games or you can go to https://bluexat.eu/Game if you want more details and more games. To play, simply click around the grid until you find a moon tile. One moon means there's one planet in a surrounding tile, two moons means there's two planets, etc. Click the surrounding tiles until you spy a "dead" smiley (meaning you destroyed their planet!) If you click a grid and it's simply black, then there's no planet in the surrounding tiles. All users can see the tiles you select, if you see moons you have to be quick! Use To use the SpaceWar power, first get it from here, then click Games at the left, then click SpaceWar. Type (SpaceWar) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box. You can then use the !bot command to start the bot and then use the !start command so everyone begins playing. When the game is over, players are placed by how many planets they destroyed or last man standing. (depends which option is set) Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well. !bot lang - The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english), !bot es (spanish), !bot pt (portuguese), !bot ro (romanian), !bot it (italian), !bot fr (french), !bot al (albanian). !help - The bot will private message you with all the available commands. !times play level results (e.g !times 60 5 30) - This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown. !start - This command will start the game. !next - This command will go to the next action. Examples: from playing to results, or results to playing. !skip - This command will restart the game. !prize - Read the Prizes section below for more information on this command. !banloser - This will allow you to start banning the loser (user with the lowest height) depending on how many people are in the chat. Type !banloser 20 to set it to ban users after 20 people are in the chat. To remove, type !banloser 0. You can view what it is set to by typing !banloser. !score - If you type !score on it will display high scores from your chat only. Type !score off to turn it off. !exit/!bye - This command will make the bot exit the chat. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days, etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. Controller Rank - This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. Play time (s) - This setting allows you to set the default play time in seconds. Level - This setting allows you to set the default level. Results time (s) - This setting allows you to set the default result display time in seconds. Scoring - This setting allows you to choose how to place players, either by max kills or last man standing.
V V
199
drop.png
DropDrop - Drop style smilies.
V V
198
clockfx.png
ClockfxClockfx - Add rotating (clock) effects to your smilies! You can change the colors of clockfx by doing (clockfx2#g) (clockfx3#rg) (clockfx4#r) etc. Example of smilies with clockfx: (d#clockfx#rg) (burningheart#bheartb#r#clockfx3#r) Effects are:
V V V V
197
pony.png
PonyPony - Cute pony smilies. LIMITED.
V
V V V
196
poker.png
PokerPoker - Keep a straight face with these poker themed smilies. LIMITED.
V V
195
kpig.png
KpigKpig - kaoani piggy smilies.
V V
194
snakerace.png
SnakeraceSnakerace - Spis tre?ci 1 Playing 2 Use 3 Commands 4 Prizes 5 Settings 6 FAQ SnakeRace is a Group Power, which allows you to compete with others by eating the number of apples before the other players. This article gives information on SnakeRace. Playing The SnakeRace power is required to play the game. You can find chats playing SnakeRace on the following link? https://bluexat.eu/groups.php#games or you can go to https://bluexat.eu/Game if you want more details and more games. Use To use the SnakeRace power, first get it from here, then click Games at the left, then click SnakeRace. Type (snakerace) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box. You can then use the !bot command to start the bot and then use the !start command so everyone begins playing. When the game is over, players are placed by how much apples they ate. Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well. !bot lang The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english) !bot es (spanish) !bot pt (portuguese) !bot ro (romanian) !bot it (italian) !bot fr (french) !bot al (albanian) !help The bot will private message you with all the available commands. !times play level results e.g !times 60 5 30 This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown. !start This command will start the game. !next This command will go to the next action, e.g from playing to results, or results to playing. !skip This command will restart the game. !prize Read the Prizes section below for more information on this command. !banloser This will allow you to start banning the loser (user with the lowest number of apples) depending on how many people are in the chat. Type !banloser 20 to set it to ban users after 20 people are in the chat. To remove, type !banloser 0 You can view what it is set to by typing !banloser. !score If you type !score on it will display high scores from your chat only. Type !score off to turn it off. !exit/!bye This command will make the bot exit the chat. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. Controller Rank This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. Play time (s) This setting allows you to set the default play time in seconds. Level This setting allows you to set the default level. Results time (s) This setting allows you to set the default result display time in seconds. FAQ Q. How do I control the game? A. Click "Games" on the left, then "SnakeRace". Wait for the bot to say "SnakeRace has started." You may need to type !start before it'll work. Make sure you click the app on the side before starting! Q. Do I need the power to play? A. Yes. You are able to play an "offline" version without the power, but if you die, the server will not let you restart until the next match. Q. My score on the top left says I won, but the leaderboards say I came in second! Why? A. Somebody won a few seconds before you, so it shows the scores from when they won. Better luck next round! ;) Q. Can you remove the corner apples? A. We will not remove corner apples. They're a good test of being precise!
V V
193
burningheart.png
BurningheartBurningheart - Add a decorative flame to a smiley of your choice. You have the option of choosing if you want the flames in the front or back of the smiley! For the back, use: #burningheart code at the end e.g. (d#burningheart) For the front, use: #bheartb code at the end e.g. (d#bheartb) More examples: (d#burningheart) (eek#bheartb) (swt#burningheart#000001) etc.
V V V V
192
matchrace.png
MatchraceMatchrace - Spis tre?ci 1 Playing 2 Use 3 Commands 4 Prizes 5 Settings 6 List of meters for every level MatchRace is a Group Power, which allows you to compete with others by reaching the number of meters specified before the other players. This article gives information on MatchRace. Playing You don't need to have the power to play. You can find chats playing MatchRace on the following link? https://bluexat.eu/groups.php#games or you can go to https://bluexat.eu/Game if you want more details and more games. Use To use the MatchRace power, first get it from here, then click Games at the left, then click MatchRace. Type (matchrace) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box. You can then use the !bot command to start the bot and then use the !start command so everyone begins playing. When the game is over, players are placed by how much height they gained by matching the smilies. Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well. !bot lang The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english) !bot es (spanish) !bot pt (portuguese) !bot ro (romanian) !bot it (italian) !bot fr (french) !bot al (albanian) !help The bot will private message you with all the available commands. !times play level results e.g !times 60 5 30 This sets the maximum time allowed to finish the level, the level that you are playing on, and the amount of time the results are shown. !start This command will start the game. !next This command will go to the next action, e.g from playing to results, or results to playing. !skip This command will restart the game. !prize Read the Prizes section below for more information on this command. !banloser This will allow you to start banning the loser (user with the lowest height) depending on how many people are in the chat. Type !banloser 20 to set it to ban users after 20 people are in the chat. To remove, type !banloser 0 You can view what it is set to by typing !banloser. !score If you type !score on it will display high scores from your chat only. Type !score off to turn it off. !exit/!bye This command will make the bot exit the chat. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. Controller Rank This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. Play time (s) This setting allows you to set the default play time in seconds. Level This setting allows you to set the default level. Results time (s) This setting allows you to set the default result display time in seconds. List of meters for every level This list will show you how many meters are required per level. Level 20 is the highest level. Choosing levels past 10 will make the game last very long, so they are not recommended. Level 1 - 60 meters Level 2 - 120 meters Level 3 - 180 meters Level 4 - 240 meters Level 5 - 300 meters Level 6 - 360 meters Level 7 - 420 meters Level 8 - 480 meters Level 9 - 540 meters Level 10 - 600 meters Level 11 - 660 meters Level 12 - 720 meters Level 13 - 780 meters Level 14 - 840 meters Level 15 - 900 meters Level 16 - 960 meters Level 17 - 1020 meters Level 18 - 1080 meters Level 19 - 1140 meters Level 20 - 1200 meters
V V
190
aliens.png
AliensAliens - Alien smiles. LIMITED.
V V V
189
olympic.png
OlympicOlympic - 16 olympic smilies to celebrate the games in London. LIMITED.
V V V
188
doodlerace.png
DoodleraceDoodlerace - Spis tre?ci 1 Playing 2 Use 3 Commands 4 Prizes 5 Settings 6 Scoring system 7 Buttons 8 Categories 9 Wordlist DoodleRace is a Group Power, which allows you to compete with others by creating the best doodle. This article gives information on DoodleRace. Playing You don't need to have the power to play. You can find chats playing DoodleRace by going to the xat homepage and clicking "Games" under "xat groups." You can also go to the Game chat if you want more details and more games. Use To use the DoodleRace power, first get it from https://bluexat.eu/getpowers, then click Games at the left, then click DoodleRace. Type (doodlerace) in your chat and assign the power, and then click edit your chat and select extra features and activate the power by checking the box. You can then use the !bot command to start the bot and then use the !start command so everyone begins drawing the word you selected. After drawing is finished, you will all be given the option to rate the user's doodles' 1-5 stars. The bot will send a message showing the top 3 people after rating is over, and the app will display your rank out of all users at the top. Commands The power is required to use any of the commands. You are required to be on the application to use the commands as well. !bot lang The bot will start with the language you choose. Examples are: !bot en (english) !bot es (spanish) !bot pt (portuguese) !bot ro (romanian) !bot it (italian) !help The bot will private message you with all the available commands. !times play rate results e.g !times 60 30 30 This sets the drawing time, the time to rate the user's doodles and the time the results are shown. You can also change edit the default times by editing the power options in extra features. !start word/category This command will start a game. e.g !start dog or !start people. You can also add words in a specific order, e.g !start cat,dog,pig More complicated examples of !start are !start word1;word2;word3;word4, This would start the doodle and randomly choose one of the words. It can also be combined with categories or regular words, e.g !start sad;mad;bad people. or !start sad;mad;bad dog You can also control the amount of words chosen from a category, e.g !start people. 5 would select 5 random people. !next This will go to the next action, e.g from playing to rating, from rating to results. !skip This will skip to the next word. !prize Read the Prizes section below for more information on this command. !banloser This will allow you to start banning the loser (user with the lowest points) depending on how many people are in the chat. Type !banloser 20 to set it to ban users after 20 people are in the chat. To remove, type !banloser 0. You can view what it is set to by typing !banloser. !exit/!bye This command will make the bot exit the chat. Prizes You can add prizes to the bot by transferring xats. Type !prize 10 xats to use a 10 xats prize for the winner of the game. You can change it to !prize 50 xats, or !prize 1 day for days etc. All games started after this will offer the prize you selected, until the prize fund is empty. Note: The bot should store your prize for 24 hours, however, this is not guaranteed. Do not transfer large amounts of xats/days to the bot otherwise you could lose them. You can view what the prize is set to and how much the prize fund contains by typing !prize Settings These can be changed in Extra Features of your chat under edit options. Controller Rank This setting allows you to set the minimum rank for use of the bot. Drawing time (s) This setting allows you to set the default drawing time in seconds. Rating time (s) This setting allows you to set the default rating time in seconds. Results time (s) This setting allows you to set the default result display time in seconds. Display while drawing This setting allows you to choose whether Doodles, Doodles and name or nothing is displayed during a game. Scoring system The scoring system does not count votes of users who did not get votes. This is to prevent people from making separate accounts and cheating to win the game. Buttons Facebook/Twitter Pressing the respective button will allow you to post your doodle to your Facebook/Twitter account. Trash bin This button erases your doodle. Colour picker This allows you to pick your colours. You can also manually change the shade of your colour using the bar located to the left of it. You can also change your colour manually using the red, blue and green bar located at the right. Point size This allows you to change the thickness of the point you are using to draw with. Volume control The regular chat volume controls are used to control the volume of the app. Ban button Moderators/owners will see a brown pawn button top right of the user's doodle, they can press this button to ban the user for one hour. Categories To use categories you simply type !start category. e.g !start people. To use sub categories you must first begin with the category and end with the subcategory, !start category.subcategory. e.g !start people.actors. People. People.Celebs. People.Actors. People.Music. Places. Places.Attractions. Places.Countries. Places.Cities. Actions. Tv. Tv.Cartoons. Tv.Simpsons. Tv.TheBigBangTheory. Tv.Twilight. Tv.FamilyGuy. Tv.WWE. VideoGames. Movies. Anime. Anime.Deathnote. Anime.Naruto. Anime.FairyTail. Anime.DragonBall Z. Anime.Bleach. Websites. Websites.xat. Books. Books.HarryPotter. Brands. Objects. Objects.Food. Objects.Drinks. Objects.Technology. Objects.Transport. Objects.Clothing. Objects.Body. Objects.House. Objects.Stationery. Objects.Toys. Objects.Candy. Objects.Seaside. Objects.Music. Nature. Nature.Animals. Nature.Flowers. Nature.Weather. School. Work. Sports. Hobbies. Holidays. Holidays.Christmas. Emotions. Difficult. Wordlist The entire word list is here for your viewing pleasure: wordlist
V V
187
whirlfx.png
WhirlfxWhirlfx - Add a whirl effect to your smilies! Example: (awe#whirlfx) You can customize with (whirlfx#wSVAR) where SVAR can be 0-9, where 0 gives default. S - Size V - Vertical speed A - Angular speed R - Ratio of globes to spins.
V V V
186
moustache.png
MoustacheMoustache - Add moustaches to your smilies.
V
V V
185
drip.png
DripDrip - Water drip smilies, 15 in total. drip can be used as a back and try them with #noface.
V V
184
zip.png
ZipZip - When a user is zip banned, all their messages appear blank in chat and private chat. A user can still use xat smilies while zip banned. Note: You can assign Zip to your chat, yet it adds no additional functionality so we advise against it.
V V
183
jail.png
JailJail - Lock up your smilies.
V
V V
182
vortexfx.png
VortexfxVortexfx - Examples: (awe#bb0000#tiphat#000001#vortexfx#bb0000) (wink#d#vortexfx2#800080)
V V V
181
kbee.png
KbeeKbee - Kaoani bee smilies.
V V V V
180
gsound.png
GsoundGsound - This power allows you to change the default sounds when you send a message or a user sends a message or when someone gets into the chat. This power will be controlled via group power options. To get a list of all the available sounds please go to audies for a list of all the audies Be sure you only put the name of the audie, no # in front of it. There are 3 options when you edit the power, they are explained below. Message sound it's when everybody talks, even you, on the chat, it does not matter if it's the main chat, or the private chat, as long as you have one of them open, every message that you receive will have the same sound. User sound is made when someone gets into the chat. Tab sound is when one of the tabs gets green, meaning someone spoke or they tickled you. Even when the Main tab turns green, you get this sound. At the time of writing BUMP is not yet changeable.
V V V
179
nursing.png
NursingNursing - Nursing smilies for nursing week. LIMITED.
V V
178
spiralfx.png
SpiralfxSpiralfx - You can change the colours of spiralfx by adding #ColorCode at the end of the smiley. Example: (spiralfx#g), (spiralfx#F6358A). You can also change the size, speed and direction of your spiral. To do so, add #wXYZ at the end of your spiralfx smiley code, where: X = Direction Y = Speed Z = Size Example: (spiralfx#w923) Example of a smiley using spiralfx: (d#009bcc#spiralfx#r#000001#FFF000#spiralfx#FFF000#r#000001)
V
V V
177
fuzzy.png
FuzzyFuzzy - Fuzzy monster smilies.
V V V
176
reverse.png
ReverseReverse - You need the power to reverseban a user. Simply press ban, then reverseban and then the banned user will type backwards when they chat. This power comes with a special blastban.
V
V V V
175
blobby.png
BlobbyBlobby - Blobby monster smilies. LIMITED.
V
V V V
174
pulsefx.png
PulsefxPulsefx - Add pulse styled glowing effects to any smilies with custom colours! For example: (smile#pulsefx) (pulsefxback) pulsefx as a gback. Example smilies are (d#pulsefxback#r) (d#pulsefx#b#pulsefx#r)
V V V
173
ksheep.png
KsheepKsheep - Kaoani sheep smilies. LIMITED.
V V
172
typing.png
TypingTyping - This power is used to notify users when you're typing a message. To use this power, you just simply type in the messagebox and the pencil will automatically show on your pawn (when you are typing)
V
V V
171
kat.png
KatKat - Kat kaoani smilies with attitude. LIMITED.
V V V
170
monster.png
MonsterMonster - Cute monster smilies.
V
V V V
169
movie.png
MovieMovie - Movie themed smilies. LIMITED.
V
V V
168
topspin.png
TopspinTopspin - Now you can make a hand, hair, wing - whatever you want spin! You need only TOPSPIN power and yeee haww! For example: (d#angel#topspin) moves only the wing. If you want everything moving get SPIN power and do: (d#angel#spin) Try: (yum#kreu#topspin) (omg#c#halo#topspin)
V
V V
167
carnival.png
CarnivalCarnival - Carnival themed similes.
V V V
166
heartfx.png
HeartfxHeartfx - Add Heart styled glowing effects to any smilies, for example (smile#heartfx) You can color the heartfx glow and inside by doing (hmm#heartfx#g#heartfx#r)
V
V V V
165
kduck.png
KduckKduck - Kaoani duck smilies. LIMITED.
V V V
164
spy.png
SpySpy - Espionage themed smilies. LIMITED.
V V V V
163
magicfx.png
MagicfxMagicfx - Add glowing effects to any smiley with custom colours! e.g. (nme#magicfx#010101#r#g) will give black with red and green swirl colors. Colour powers are required to use custom colors. Examples (xd#magicfx) (nme#magicfx#010101#r#g) (tri#010101#magicfx#010101#ffffff#ffff00) (noface#000001#magicfx#r#000001#FFF000#magicfx#FFF000#r#000001)
V
V V V
162
codeban.png
CodebanCodeban - The Codeban power allows you to ban visitors in your chat and have them play a "code" game to get unbanned. The objective of the codeban power is for the visitor to play the code game using their mouse to select the correct sequence by strategically decrypting out a code that consists of smilies. How to use codeban Click on the user you wish to ban and click ban, then click codeban. You will only see the codeban option if you have the power. You can also use it in Rapid Power, to codeban with rapid power use the following $rapid=codeban,6 This will codeban the user you rapid for 6 hours. You may change this to any number you want. Spectator Mode This mode allows you to see other users playing a "code" game when they are codebanned. To use this mode, you need to assign the power to your group. When a user is codebanned, a brown square (with a codeban smiley) will appear in front of his name. If you click on it, an application will open on the left of the page, which will allow you to view his game. Background When you are codebanned you will see a background. To change it/remove it press on "B" key.
V
V V V
161
can.png
CanCan - Crazy Can smilies. Companion power to Punch, can be mixed with it and used with #noface to make an alternative style of yellow smilies. LIMITED.
V
V V
160
newyear.png
NewyearNewyear - Smilies to help bring in the new year including fireworks FX.
V V V V
158
dunce.png
DunceDunce - This power gives you the ability to add a dunce hat to your friends. If you want to add or remove the dunce hat to a users pawn simply click the users name, click kick, then dunce or undunce. Note: You must be a moderator or above to use this power.
V
V V
157
sparta.png
SpartaSparta - This is Sparta! LIMITED.
V
V V
156
santa.png
SantaSanta - The SANTA power allows you to add flixes and backgrounds to your chat. The more Santa powers assigned, the more flixes you unlock. 1 power = BAUBLES flix 2 powers = SANTA flix 4 powers = PRESENT flix You also have 3 backgrounds: SANTAS MOON GIFT Flix Previews Changing Flix settings Effect: Choose which santa themed flix animation to add to your chat. You can choose from: Baubles, Santa and Present. Horizontal offset (%): Change how far left or right the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100. Vertical offset (%): Change how far up or down the flix is placed. Minimum value of -100 and maximum of +100. Scale (%): Change the size of the flix. Minimum value of 1 and maximum of 1000. Background: Change which santa themed background to show on your chat. You can choose from: None, Santas, Moon, Gift. Glitter: Change what comes out of the present in the Present flix. You can choose from: all, star, burst, xatsat, d. Note: the first animation will always be stars. Star color: Change the color of the stars (or alternative Glitter). THIS MUST BE SET FOR THEM TO SHOW! Number of stars: Change the amount of stars (or alternative Glitter) that comes out of the gift. THIS MUST ALSO BE SET. Present: Toggles on or off the present in the Present flix.
V
V V V
155
reindeer.png
ReindeerReindeer - Reindeer smilies (reindeer) (resurprised) (resmirk) (resleepy) (resad) (reredface) (relaugh) (reglare) (recry) (recool) (reangry) (renose). LIMITED.
V
V V V
154
snowman.png
SnowmanSnowman - Snowman themed smilies. (snowman) (smcry) (smgrin) (smlaugh) (smredface) (smsad) (smshocked) (smsleepy) (smtongue) (smmad) (smcool). LIMITED.
V V V V
153
gold.png
GoldGold - When this power is enabled your pawn will be gold on the list of users regardless of your rank (guest, member, moderator, owner or main owner). NOTE: You will still appear brown if you're banned, or red if you're offline. Gold is not required to do the allpowers smiley. GOLDB and GOLDSTAR smilies are a special back for smilies. BARS is a hand for smilies.
V V V
152
mazeban.png
MazebanMazeban - The Mazeban power allows you to ban visitors in your chat and have them play a "maze" game to get unbanned. The objective of the mazeban power is for the visitor to play the maze game using their keyboard (up,down,right,left,space) arrows and control the smile to find the exit. How to use Mazeban Click on the user you wish to ban and click ban, then click mazeban. You will only see the mazeban option if you have the power. Only Mod/Owners/Main Owners can use the mazeban option if they have the power (mazeban). Mazeban has been added into the rapid power. You can now use it in Rapid Power, To mazeban with rapid power use the following $rapid=mazeban,40 This will mazeban the user you rapid for 40 hours. Spectator Mode This mode allows you to see how other users play the maze game when they are mazebanned. To use this mode, you need to assign the power in your group. When a user is mazebanned they will appear with a brown square in front of his name. If you click on it, an application will appear in the left side of the chat and you will see his game. High Score table This table allows you to see all the scores from each user who plays "maze" in your group. To use this table you have to go to your group click "edit" (button at the down right of the page) make a new tab page ex: page2 or page3 etc. and add this code into the page: $$mazeban,2,1,99,7$$ , then click "save changes". 2 = 2 hour competition 1 = minimum score to look for 99 = max score to look for (makes the page faster if not set too high) 7 = number of days back to look (max 30) Example: High scores for 15 hour maze bans on my group. $$mazeban,15,1,99,20$$ Background When you are mazebanned you will see a background. To change it/remove it press on "B" key.
V V V
151
manga.png
MangaManga - Manga themed smilies and (manga) effect, 18 in all. E.g. (manga1) (manga2) etc. LIMITED.
V V V
150
bot.png
BotBot - Konfigurowanie bota Polishbots System Przed ustawieniem swojego bota, nalezy zarejestrowac konto klikajac w prawym gornym rogu. Rejestracja jest wymagana, aby zalogowac sie pozniej. Po zalogowaniu sie, zostaniesz przekierowany do swojego Panelu Bota jak pokazano powyzej. Przewin w dol , znajdz "Bot Setting". - Wpisz nazwe czatu aby bot polaczyl sie. - Ustaw wlasciciela dla swojego bota: Wpisz swoj numer ID konta bluexat. Uwaga: Twoj bot moze miec tylko jednego wlasciciela. Kliknij przycisk Ubdate (Bardzo wazne aby zatwierdzic zmiany).. -
V V
149
kdog.png
KdogKdog - Kaoani dog smilies. LIMITED.
V V
148
spooky.png
SpookySpooky - Scare your friends with spooky smilies and flix animations.
V V V V
147
carve.png
CarveCarve - Note: (pknhide) has options like: (pknhide#w1) (D#pknhide#w2)
V V V
146
kchick.png
KchickKchick - Kaoani chick smilies. LIMITED.
V V
145
peace.png
PeacePeace - Peace themed smilies. NOT LIMITED.
V
V V V
144
away.png
AwayAway - Let your friends know that you are away from the chatroom The away icon will automatically come on if you are idle for 5 minutes, or if you do $away=60 (This will set to 60 seconds *minimum* for the icon to automatically appear on your pawn) Note: To put the away icon on your pawn without waiting, you need to type /away To get rid of the icon, just simply talk or move your mouse in the chat.
V
V V
143
punch.png
PunchPunch - Punch bag smilies with new style faces.
V
V V V
142
silentm.png
SilentmSilentm - The SilentM power allows you to make a member without the message popping up in the chat, and by default you must be owner to use this power. Note: You can use GControl to allow moderators to use this power.
V
V V
141
school.png
SchoolSchool - Smilies for the classroom.
V V
140
matchban.png
MatchbanMatchban - The Matchban power allows you to ban visitors in your chat and have them play a "matching" game to get unbanned. The game requires you to match three or more smilies in a row (must be connecting horizontally and/or vertically). Controls use mouse where you click and drag the smilies. To win you must get a high enough score to get the rocket ship on the right up to a certain number of meters (depending on the ban time). This will slowly drop over time so keep matching! How to use Matchban Click on the user you wish to ban and click ban, then click matchban. You will only see the matchban option if you have the power You can also use it in Rapid Power, to matchban with rapid power use the following $rapid=matchban,6 This will matchban the user you rapid for 6 hours. You may change this to any number you want. Spectator Mode This mode allows you to see how other users play a "matching" game when they are matchbanned. To use this mode, you need to assign the power in your group. When a user is matchbanned will appear a brown square(with a yellow smilie) in front of his name. If you click on it will appear an application(left) and you will see his game. High Score table This table allows you to see all the scores from each user who plays "match" in your group To use this table you have to go to your group click "edit" (button at the down right of the page) make a new tab page ex: page2 or page3 etc. and add this code into the page: $$matchban,2,1,99,7$$ , then click "save changes". 2 = 2 hour competition . 1 = minimum score to look for. 99 = max score to look for (makes the page faster if not set too high) 7 = number of days back to look (max 30) Example: High scores for 15 hour match bans on my group. $$matchban,15,1,99,20$$ Background When you are matchbanned you will see a background. To change it/remove it press on "B" key.
V V V V
139
nerd.png
NerdNerd - Nerd smilies for all you geeks. LIMITED.
V V V V
138
kpeng.png
KpengKpeng - Kaoani penguin smilies.
V
V V V
137
dance.png
DanceDance - Make your smilies dance.
V
V V
136
spaceban.png
SpacebanSpaceban - The Spaceban power allows you to ban visitors in your chat and have them play a "space" game to get unbanned. The objective of the spaceban power is for the visitor to play the space game using their keyboard (up, down, right, left arrows and space) and control the rocket to shoot the moons. How to use Spaceban Click on the user you wish to ban and click ban, then click Spaceban. You will only see the Spaceban option if you have the power. Only Moderators, Owners or Main Owners can use the Spaceban option if they have the power (Spaceban). Spaceban has been added into the rapid power You can now use it in Rapid power. To Spaceban with rapid power use the following: $rapid=spaceban,40 This will spaceban the user you rapid for 40 hours. Spectator Mode This mode allows you to see how other users play the space game when they are spacebanned. To use this mode, you need to assign the power in your group. When a user is spacebanned, a brown square(with a moon) will appear in front of his name. If you click on it, an application (on the left side) will appear and you will see his game. High Score table This table allows you to see all the scores from each user who plays "space" in your group To use this table you have to go to your group, click "Edit" (button at the down right of the page), make a new tab page (ex: page2 or page3 etc.), add this code into the page: "$$spaceban,2,1,99,7$$" and then click "Save changes". 2 = 2 hour competition . 1 = Minimum score to look for. 99 = Max score to look for (makes the page faster if not set too high) 7 = Number of days back to look (max 30) Example: High scores for 15 hour space bans on my group. $$spaceban,15,1,99,20$$ Background When you are spacebanned you will see a background. To change it or remove it, press on "B" key. Banned by Spaceban? The amount of moons you are required to shoot to unban yourself depends on how long you were spacebanned for. Banned for 1 hour = You will have to shoot 2 moons (3 ammo) to unban yourself. Banned for 20 hours = You will have to shoot 27 moons (48 ammo) to unban yourself. Banned for 46 hours = You will have to shoot 63 moons (97 ammo) to unban yourself. Banned for 100 hours = You will have to shoot 131 moons (134 ammo) to unban yourself. If you get banned by spaceban, your spaceban time will DECREASE overtime just like normal ban works. For example, if you were banned for 20 hours and came back in 10 hours, you would only need to play about 10 hours worth of spaceban time.
V V V V
135
stoneage.png
StoneageStoneage - IMPORTANT: Will be sold for 24 hours only. Prehistoric and caveman smilies.
V
V V V
134
snakeban.png
SnakebanSnakeban - The Snakeban power allows you to ban visitors in your chat and have them play a snake game to get unbanned. The objective of the snakeban power is for the visitor to play the snake game using their keyboard arrows and control the snake to eat the apples. The amount of apples you are required to eat to unban yourself, depends on how you banned the visitor for. How to use Snakeban Click on the user you wish to ban and click ban, then click snakeban. You will only see the snakeban option if you have the power. Only Mod's and above can use the snakeban option if they have the power (snakeban). Snakeban has been added into the rapid power. You can now use it in Rapid Power. To snakeban with rapid power use the following: $rapid=snakeban,20 This will snakeban the user you rapid for 20 hours. Spectator Mode This mode allows you to see how other users play the snake game when they are snakebanned. To use this mode, you need to assign the power in your group. When a user is snakebanned will appear a brown square(with a snake) in front of his name. If you click on it will appear an application(left) and you will see his game. High Score table This table allows you to see all the scores from each user who plays "snake" in your group To use this table you have to go to your group click "edit" (button at the down right of the page) make a new tab page ex: page2 or page3 etc. and add this code into the page: $$snakeban,42,1,50,7$$ , then click "save changes". 42 = 42 hour competition . 1 = minimum score to look for. 50 = max score to look for (makes the page faster more reliable if not set too high) 7 = number of days back to look (max 30) Example: High scores for 15 hour snake bans on my group. $$snakeban,15,1,50,20$$ Note: You have to wait 10-20 minutes to be updated. Limitations for Snakeban To be added Banned by Snakeban? The Amount of apples you are required to eat to unban yourself, depends on how long you were snakebanned for. Banned for 1 hour = You will have to eat 6 apples to unban yourself. Banned for 20 hours = You will have to eat 13 apples to unban yourself. Banned for 46 Hours = You will have to eat 27 Apples to unban yourself. If you get banned by snakeban, your snakeban time will DECREASE overtime just like normal ban works. For example, if you were banned for 24 hours and came back in 12 hours, you would only need to playabout 12 hours worth of snakeban time.
V
V V V V
133
space.png
SpaceSpace - >Rocket kiss. The saucer smiley has an option tied to it which allows you to change how high the smiley goes, and velocity that the smiley flys at, in the format of (saucer#wHEIGHT_VELOCITY). Height has a maximum of 10, and Velocity a maximum of 72. Try out these examples: (saucer#w2_2) (d#saucer#w10_5) If you have this power you will be able to send the Rocket kiss.
V
V V V
132
flower.png
FlowerFlower - (Flower) can be used as back. (fangry) (fcry) (fcool) (feek) (fconfused) (ftongue) (fredface) (fcrying) (fsleepy) (fbiggrin) (fsad) (fwink)
V V V
131
zodiac.png
ZodiacZodiac - Zodiac themed kaoani style smilies: (aries) (taurus) (gemini) (cancer) (leo) (virgo) (libra) (scorpio) (sagittarius) (capricorn) (aquarius) (pisces)
V
V V
130
gback.png
GbackGback - Set a default background for the smilies in your chat. EPIC.
V V V
129
candy.png
CandyCandy - candy themed smilies including two backs and two hands. LIMITED
V V V V
128
beach.png
BeachBeach - Fun beach smilies in time for the summer. LIMITED
V
V V
126
banpool.png
BanpoolBanpool - This power allows you to create a pool for banned users (brown). Banned users will be sent to this special pool when they refresh and will stay there while banned. If you want to automatically send users to banpool, get Banish power and if the ban is over 1 hour it will automatically send them to banpool. See Rankpool for banpool settings. NOTE: The group needs rankpool for banpool to work.
V V
125
work.png
WorkWork - Over 20 working smilies. LIMITED.
V V
124
wildwest.png
WildwestWildwest - Wild west smilies and two western kisses.
V V V
123
outfit.png
OutfitOutfit - Outfit your smiles.
V V V
122
sins.png
SinsSins - Seven sinful smilies plus power smiliey. LIMITED.
V V V
121
zap.png
ZapZap - The Zap power allows you to kick a user and make their chat shake while playing a sound. To use Zap, click a users name then the "Kick" option, type a reason and click "Zap". If you are a member you can zap banned guests (you need Superkick power). To change the sound of the Zap (default is #raspberry) add a # followed by the audie you want. You can find a comprehensive list of audies here. Example: Spam#burp Flame#ohh Inappropriate#screamman
V
V V V
120
events.png
EventsEvents - Events is a power that allows you to see the log of recent actions such as kicking and banning on a chat. To view the events of a chat, click the word "Events" located at the bottom right of the chatbox. You will only be able to read the xat chat events page if you have a (events) power. Note: It can take up to 10 minutes for events to update. Events search Events search The events search bar is the first thing on the events page and the page will remain blank until you enter a query or click the "Search" button. The first input field is where you enter a search query. If you just want to view the most recent events of the selected type, click "Search" with no search query. Note: An asterisk (*) can be used as a wildcard, for example "name1:Fred*" searches for all events performed by all users who's register name starts with "Fred" (i.e. "Fred" and "Fred1234"). The search query box has several ways to search for events, here are some examples: name1:fred - Searches for events where the user with register name "Fred" performed the action (i.e. Fred kicked Tom). name2:tom - Searches for events where the user with register name "Tom" had an action performed on them (i.e. Tom was kicked by Fred). name1:(Mihay OR Cupim) - Advanced searches for events where the users with register name "Mihay" OR "Cupim" performed the action. id1:42 - Searches for events where the user with ID "42" performed the action. id2:101 - Searches for events where the user with ID "101" had an action performed on them. text:spam - Searches for events where the reason contains the text "spam". For example, ban reasons or scroll messages. -name2:Annoying - Exclude events of user with registered name "Annoying". (name1:fred AND name2:joe - text:rapid) - Advanced example showing events with reasons containing "rapid" in them from both registered names "fred" and "joe". time:[a TO b] - Will search for events between two timestamps where a is the beginning and b is the end. For example: time:[1424540003 TO 1424799250] - Will search from Sat, 21 Feb 2015 17:33:23 GMT to Tue, 24 Feb 2015 17:34:10 GMT. To generate timestamps, use http://epochconverter.com. The second and third boxes are used to search for a specific type of event, such as bans, kicks and mutes. Demoting a moderator Go to Events page and then click on the moderator's ID. Events power also allows you to demote the moderators of your chat group through the events page. To demote a moderator from events, click on the underlined ID. You will then be lead to a page asking if you want to un-moderate.
V V
119
unwell.png
UnwellUnwell - Unwell themed smilies. N.B. price will decrease over time. LIMITED.
V V
118
gkpanda.png
GkpandaGkpanda - Panda smilies for groups. If the power is assigned any sub can use the panda smilies on the group. LIMITED.
V V V
117
music.png
MusicMusic - Use the side app to make smilies that play music.
V
V V
116
animal.png
AnimalAnimal - Smilies of animals.
V
V V
115
spin.png
SpinSpin - The Spin power allows you to make a whole smiley spin (including hands, hats and hair) 360, in a clockwise or counter-clockwise direction. To make the smiley turn in a clockwise direction, add #spin to the smiley. To change the speed, add #w? to the end, whereas the "?" is a number from 1-6, progressively getting slower. If you only add #spin then it will turn clockwise at the default speed of w1. To make the smiley go counter-clockwise, add #w?1 whereas the "?" is a number from 1-6, again getting progressively slower. Examples: Clockwise, very fast: (xd#spin) Clockwise, very slow: (xd#spin#w6) Counter-clockwise, very fast: (xd#spin#w11) Counter-clockwise, very slow: (xd#spin#w61)
V
V V
114
rankpool.png
RankpoolRankpool - This power allows you to create a private pool for members, mods etc. With this power you will be able to edit the names of the first two pools as well. To use, assign the power to your group and then type your text into the box. For example: Main pool name: Public Private pool name: Staff only Required rank: Moderator - here you can choose what rank can access your private pool. If you chose for the pool to be for moderators only, the pool will appear as the color "silver", for members the pool will appear as the color "blue" etc. Banned pool name: Jail Required rank: Temp Moderator - here you can choose what rank can access your banned pool. The pool will appear as the color "brown". The last two functions work only if you have the group power banpool assigned to the chat.
V V
113
hero.png
HeroHero - (hero) (daggers) (electro) (epi) (fireball) (flying) (genie) (iceman) (invisi) (jekyl) (maddr) (telekin) (amazon) and more. LIMITED.
V V V
112
announce.png
AnnounceAnnounce - Announce message. Announce is a group power that lets you create a custom welcome message that will be sent to all users that enter your chat. To use this power, assign it to your chat group and then type your welcome message into the "Edit" box that is under the Extra Features of your chat.
V V
111
fantasy.png
FantasyFantasy - Fantasy themed smilies: (fantasy) (axe) (darkeyes) (dragon) (flail) (hole) (helmet2) (medusa) (orcm) (elf2) (ogre) (orcf) (invis) (scroll) (slash) (smskull) (sword) (wizard).
V
V V V
110
gkkitty.png
GkkittyGkkitty - Kitty smilies for groups. If the power is assigned any sub can use the kitty smilies on the group. LIMITED.
V V V
109
barge.png
BargeBarge - The BARGE power allows owners and moderators to move into full pools by barging another user out. Note: Pools only appear when you have over sixty users on the chat and appear as buttons in the users list. Chat owners can set what ranks can use barge in gcontrol (default is mods and higher).
V V
108
love.png
LoveLove - The LOVE power allows you to add flix (animated backgrounds) to your chat. The more Love powers assigned, the more flixes you unlock. 1 power = BE MY VALENTINE flix 2 powers = TWO HEARTS flix 4 powers = I LOVE YOU flix 8 powers = MULTI HEART flix 16 powers = HAPPY VALENTINE flix 32 powers = SMILEY HEART flix SMILEY HEART flix allows you to add basic smilies into a heart shape, smilies like (rose), (beat), (D), (smile), etc. To change, add your smile into the box (smiley). Example: beat. Flix previews
V V
107
ugly.png
UglyUgly - Be different with new "ugly" style smilies. LIMITED.
V V V
106
gscol.png
GscolGscol - GSCol (Group Smiley Color) is a group power that allows you to change the default color of all of the smilies posted in your chat. To change the default color, go to Extra Features and click "Edit" next to GSCol, enter a color code, and click "Update these Options." Note: This power is required for Gback to be used on a chat group.
V V
105
angry.png
AngryAngry - Don't get upset, get the angry power and vent your frustration with these smilies. LIMITED.
V V V
104
gkbear.png
GkbearGkbear - Cute bear smilies. Price will drop and then the power will be withdrawn. LIMITED. GROUP POWER.
V V V
103
namecolor.png
NamecolorNamecolor - Namecolor allows you to color the text of your display name, as opposed to coloring around your display name with the NameGlow power. The Namecolor code goes inside your display name and the format goes as follows: (glow#NameGlowCode#NameColorCode) You are able to color just the text of your name, and have no glow on it. To do this, put a 0 in for the NameGlow code. Here's an example: (glow#0#R) will make your name red without a glow. Here are a few examples: Purple Namecolor with no glow: (glow#0#800080) White Namecolor with a black Nameglow: (glow#000001#FFFFFF) Red Namecolor with a black Nameglow: (glow#000001#FF0000) You can also click here for a Namecolor code generator. Important note: The Nameglow power is required to use Namecolor, as well as the color powers Red, Light, Blue and/or Green to color them.
V V
102
fairy.png
FairyFairy - Fairy is a group power that allows you to add flixes (animated objects) to your chat, and also comes with some bonus smilies. The more Fairy powers assigned, the more flixes are unlocked. 1 power = LEAVES flix 2 powers = FAIRY flix 4 powers = BUTTERFLY flix 8 powers = FAIRY DUST flix The "heartwand" smiley can be used with Hands power. Examples: (d#heartwand#inout) (d#heartwand#both) The flower2 and frog smilies can be used as smiley backs: (d#flower2) (xd#frog) Flix preview
V V V
101
shocker.png
ShockerShocker - Shocker themed smilies: (duck) (electrocute) (eyepop) (flamed) (lookaround) (scream) (wow) (dazed) (hazey) (drool) (footmouth) (mindblow) (misspeak) (relieved) (uvula) (arc) LIMITED.
V V V
link.png
LinkLink - LINK is a GROUP Power that allows you to add custom link words to your chat. To add words assign the power to your group and then edit the words into the box eg: word1,14Xei0 . (14Xei0 is last part of the short link). Ex: help,1JTU1A (The word help would redirect to xat help). To add multiples just do for example word1,14Xei0,help,1JTU1A . To get a short link click here and copy the code after the bit.ly address (REMOVE http://bit.ly/ FIRST) Note there is currently a 500-character limit for the box to input links so choose wisely! NOTE: Type your link names lowercase, example mychat NOT MyChat, or it won't work properly. Detailed Example Let's say you want to make your name link to your xatspace in your chat. First, get your xatspace link: http://xat.me/bob Then head over to http://bitly.com and use the URL shortener feature. After you put http://xat.me/bob in there, you will get a link that looks like: http://bit.ly/Ns5Wyz See the Ns5Wyz part of the URL? That is what you will use for link. Then just type this in your LINK power box (on Edit your chat > extra features): bob,Ns5Wyz This will then make "bob" link to bit.ly/Ns5Wyz. You can use any bit.ly link that linkvalidator allows. Let's say you also want to link to youtube. Just convert youtube.com on http://bitly.com in the same way. You will get the following URL: http://bit.ly/9b2Y3D Now the URL has 9b2Y3D in it. Add this to your original LINK power box: bob,Ns5Wyz,youtube,9b2Y3D After saving your changes, "bob" will link to the bob xatspace, and "youtube" will link to youtube.com.
V V
99
single.png
SingleSingle - Prevent other users marrying or bffing you. Includes broken heart on pawn [put (hat#z) in your name] and (asif) (heartbounce) (one) (heartburst) bonus smilies..
V V
98
feast.png
FeastFeast - Feast is a group power that allows you to add flixes (animated objects) to your chat, and also comes with some bonus smilies. There are four flixes available and 29 smilies. The more Feast powers assigned, the more flixes unlocked. 1 power = CHEF flix 2 powers = THANKSGIVING flix Note:The people in this flix and the background can be removed via settings. 4 powers = TURKEY flix 8 powers = LIGHTS flix Flix preview
V V V
97
adventure.png
AdventureAdventure - Adventure themed smilies: (adventure) (campfire) (canopy) (compass) (firstaid) (hangglider) (hunting) (lantern) (map) (marshmallow) (iceaxe) (swing) (waterskiing) (zipline) (smokes) LIMITED.
V V V
96
winter.png
WinterWinter - 24 winter and christmas smilies and up to 6 flix backgrounds (needs up to 32 assigned).
V V V V
94
blastkick.png
BlastkickBlastkick - Blastkick is a group power that shows animations when someone on the chat gets kicked. The more Blastkick powers assigned, the more animations unlocked. 1 powers = first animation 2 powers = second animation 4 powers = third animation 8 powers = fourth animation Note: The fourth animation is not currently working! To hide blast effects, type: $blast=off in the chat. If you prefer the third animation type: $blastkick=3 in the chat (the group must have enough powers assigned). First animation.Second animation.Third animation.Fourth animation.Kategorie: GroupFunctionUnlimitedPowers
V V
93
mint.png
MintMint - p>The Mint power allows you to set a minimum amount of xats/days a user can send to you, with some smilies to go with it. This power stacks; meaning each Mint power raises the minimum transfer limit by 50 xats or 4 days. This will prevent users from sending you 10 xats, and force them to send you 50 xats instead. For every Mint you have, it increases the minimum transfer amount. Examples: 1 Mint = 50 xats/ 4 days 2 Mints = 100 xats/ 8 days 3 Mints = 150 xats/ 12 days
V V
92
horror.png
HorrorHorror - The HORROR power allows you to add flix (animated backgrounds) to your chat. The more powers assigned, the more flixes you unlock, some of which have options. 1 power = SKELETON flix 2 powers = EYES flix Options: 0-3 for different eyes. 4 powers = CAULDRON flix 8 powers = WITCH flix 16 powers = BLOOD flix 32 powers = HALLOWEEN flix Options: 1 for no pumpkin in the flix. Note: The old (horror) is now (aghast). This power also comes with 6 backgrounds that can be used. Flix previews Skeleton flix.Eyes flix (option 0)Eyes flix (option 1)Eyes flix (option 2)Eyes flix (option 3)Cauldron flixBlood flixWitch flixHalloween flix (option 0)
V V V V
91
rapid.png
RapidRapid - Rapid is a power that allows you to carry out certain actions with one mouse click. To use, set what you want to do by typing: $rapid=member (Send as a message, like a macro.) Then hold down the control (ctrl) or command key, and click on a user's name or pawn and they will be made a member. Change "member" to any of the following actions: ignore unban ban gag mute member guest snakeban spaceban matchban mazeban codeban slotban reverse zip To set the time for ban, gag, and mute, type $rapid=ban,0.1 which will ban for 0.1 hours (6 minutes) each time you use the power. Note, to use: mute/gag/snakeban/spaceban/matchban/mazeban/codeban/slotban/reverse/zip, you must have the respective power.
V
V V
90
bad.png
BadBad - Bad is a group power that, when assigned, allows you to add your own custom bad words to the filter for your chat. This power also comes with bonus smilies, too. To add Bad words, assign the power to your group, click Edit Your Chat, Extra Features, and add the words into the box. For example: word1,word2,word3 Note: Words have to be 4 or more letters.
V V
89
summer.png
SummerSummer - Have fun in the sun.(summer) (beachbbq) (cooler) (efan) (fishing) (frisbee) (goggles) (kayak) (laytowl) (pina) (sanddig) (sandplay) (bands) (towl) (waterbottle) (waterskii) LIMITED.
V V
88
blastde.png
BlastdeBlastde - Blastde is a group power that shows animations when someone on the chat gets demoted in rank (from member to guest and so on). The more Blastde powers assigned, the more animations unlocked. 1 power = first animation 2 powers = second animation 4 powers = third animation 8 powers = fourth animation If you don't want to see any blast effects, type: $blast=off in the chat. If you prefer the third animation, type: $blastde=3 in the chat (the group must have enough powers assigned). First animation.Third animation.Second animation.Fourth animation.
V V
87
independence.png
IndependenceIndependence - Celebrate USA / Independence Day with these smilies: (independence) (abe) (bbq) (flagwave) (fwlaunch) (glowstick) (liberty) (sparkler) (starburst) (starbounce) (starring) (tiphat) (usface) (usss). LIMITED.
V V V V
86
blastban.png
BlastbanBlastban - Blastban is a group power that shows animations when someone on the chat gets banned. The more Blastban powers assigned, the more animations unlocked. 1 powers = first animation 2 powers = second animation 4 powers = third animation 8 powers = fourth animation If you don't want to see blast effects while in a chat, type: $blast=off into the chat. If you prefer the third animation, type: $blastban=3 in the chat (the group must have enough powers assigned). First animation.Second animation.Third animation.Fourth animation.Kategorie: GroupFunctionUnlimitedPowers
V V
85
flag.png
FlagFlag - The Flag power supports over 190 flags. Use (flag) or (flag#) to use the xat logo flag. To use an animated country flag use, for USA, (flag#wus) Use, for example, (flag#w1us) for a non-moving flag. Available flags: Flags generally have the following format: (flag#wISO A2 country code) If you're unaware of your country's ISO A2 code, check here and search (CTRL + F) for your country. Some country flags have the full name instead of the said format; you can use CTRL + F here to search for your flag. (flag#wad) (flag#wae) (flag#waf) (flag#wag) (flag#wai) (flag#waland) (flag#wal) (flag#wam) (flag#wan) (flag#wao) (flag#war) (flag#was) (flag#wat) (flag#wau) (flag#waw) (flag#waz) (flag#wba) (flag#wbb) (flag#wbd) (flag#wbe) (flag#wbf) (flag#wbg) (flag#wbh) (flag#wbj) (flag#wbm) (flag#wbn) (flag#wbo) (flag#wbr) (flag#wbs) (flag#wbt) (flag#wbw) (flag#wby) (flag#wbz) (flag#wca) (flag#wch) (flag#wci) (flag#wcl) (flag#wcm) (flag#wcn) (flag#wco) (flag#wcq) (flag#wcr) (flag#wcu) (flag#wcv) (flag#wcy) (flag#wcz) (flag#wde) (flag#wdj) (flag#wdk) (flag#wdm) (flag#wdo) (flag#wdpr) (flag#wdz) (flag#wec) (flag#wee) (flag#wen) (flag#wes) (flag#wet) (flag#wfi) (flag#wfj) (flag#wfk) (flag#wfm) (flag#wfo) (flag#wfr) (flag#wga) (flag#wgb) (flag#wgd) (flag#wge) (flag#wgh) (flag#wgi) (flag#wgl) (flag#wgm) (flag#wgn) (flag#wgq) (flag#wgr) (flag#wgt) (flag#wguernsey) (flag#wgu) (flag#wgy) (flag#whk) (flag#whn) (flag#whr) (flag#wht) (flag#whu) (flag#wid) (flag#wie) (flag#wil) (flag#win) (flag#wiq) (flag#wir) (flag#wisleofman) (flag#wis) (flag#wit) (flag#wjersey) (flag#wjm) (flag#wjo) (flag#wjp) (flag#wjr) (flag#wke) (flag#wkg) (flag#wkh) (flag#wkr) (flag#wkw) (flag#wky) (flag#wkz) (flag#wla) (flag#wlb) (flag#wlc) (flag#wli) (flag#wlk) (flag#wlr) (flag#wls) (flag#wlt) (flag#wlu) (flag#wlv) (flag#wly) (flag#wmc) (flag#wmd) (flag#wmg) (flag#wmk) (flag#wml) (flag#wmm) (flag#wmn) (flag#wmp) (flag#wmt) (flag#wmu) (flag#wmv) (flag#wmw) (flag#wmx) (flag#wmy) (flag#wmz) (flag#wna) (flag#wne) (flag#wng) (flag#wni) (flag#wnl) (flag#wno) (flag#wnp) (flag#wnz) (flag#wom) (flag#wpa) (flag#wpe) (flag#wpf) (flag#wpg) (flag#wph) (flag#wpk) (flag#wpl) (flag#wpr) (flag#wps) (flag#wpt) (flag#wpy) (flag#wqa) (flag#wredcross) (flag#wro) (flag#wrs) (flag#wru) (flag#wrw) (flag#wsa) (flag#wscotland) (flag#wsc) (flag#wsd) (flag#wse) (flag#wsg) (flag#wsi) (flag#wsk) (flag#wsm) (flag#wsn) (flag#wso) (flag#wsr) (flag#wsv) (flag#wsy) (flag#wsz) (flag#wtc) (flag#wtg) (flag#wth) (flag#wtj) (flag#wtn) (flag#wtr) (flag#wtt) (flag#wtv) (flag#wtw) (flag#wtz) (flag#wua) (flag#wug) (flag#wus) (flag#wuy) (flag#wuz) (flag#wvc) (flag#wve) (flag#wvg) (flag#wvi) (flag#wvn) (flag#wwales) (flag#wye) (flag#wza) (flag#wzm) (flag#wzw)
V
V V V
84
blastpro.png
BlastproBlastpro - Blastpro is a group power that shows animations when someone on the chat gets promoted in rank (from guest to member and so on). The more Blastpro powers assigned, the more animations unlocked. 1 power = first animation 2 powers = second animation 4 powers = third animation If you don't want to see any blast effects, type: $blast=off in the chat. If you prefer the third animation, type: $blastpro=3 in the chat (the group must have enough powers assigned). First animation.Second animation.Third animation.
V V
83
silly.png
SillySilly - Silly smilies: (silly) (bonk) (burp) (crazy2) (dopey) (impact) (irked) (itchy) (mischief2) (nose) (raspberry) (rolleye) (spit) (string).
V
V V V
82
sea.png
SeaSea - sea themed smilies. Try out these smilie option codes: /o#diver#weed#bubbles#w20_20 and /o#fish#weed#bubbles#w16_20 this will make all your () smilies have the combo effect. To cancel just type /o
V V
80
gcontrol.png
GcontrolGcontrol - Gcontrol allows you to make small adjustments to the settings of your chat. You can see a list of all options you can fine tune for your chat below. Once assigned, you can access the settings from the extra features page via the edit button near the GControl check box. Here is an extensive list of all of the current available options and individual settings: Unless otherwise stated, the individual settings are: N/A Guest Temp member Member Temp moderator Moderator Temp owner Owner Main owner Note: Mod8 and the Gcontrol power will increase max ban times by 2 hours each, so keep this in mind when setting max ban times. Make Guest - Change who can make users guest. Default: Temp Moderator Make member - Change who can make users member. Default: Moderator Make moderator - Change who can make users moderator Default: Owner Kick - Change who can kick users. Default: Temp Moderator Ban - Change who can ban users. Default: Temp Moderator Unban - Change who can unban users. Default: Temp Moderator Moderator max ban time - Change the maximum ban time for a moderator. 0-99 (where 0 = forever) Default: 6 Owner max ban time - Change the maximum ban time for an owner. 0-999 (where 0 = forever) Default: 0 Set scroller - Change who can set a chat scroll. Default: Temp Owner Must be locked - Change which rank and above must have locking activated. Default: N/A Must be registered - Change which rank and above must have a registered account and be logged in. Default: N/A Preferred blast - Change the default blast animation for Blast powers. 0-4 (where 0 is random) Default: 0 Can promote - Change the minimum rank to be able to promote a chat. Default: Member Barge in - Change who can use the Barge power. Default: Temp Moderator Max toons - Change the maximum amount of toons (users with no ID) allowed in your chat. Default: 10 Ad position 0-2 - Change the location of the xat ad, where 0 is random, 1 is top and 2 is bottom. Default: 0 Silent member - Change who can use the Silentm power. Default: Temp Moderator Can be Dunced - Maximum rank that can be dunced (i.e. if set to moderators, then owners cannot be dunced). Default: Main Owner Can ranklock - Change who can use ranklock power. Default: Owner Can award badge - Change who can use Badge power. Default: Temp Owner Can naughty step - Change who can use Naughtystep power. Default: Temp Moderator Can yellow card - Change who can use Yellowcard power. Default: Temp Moderator Can red card - Change who can use Redcard power. Default: Temp Moderator Red card factor - Change the multiplication factor for the Redcard power. 0.1 - 10 Default: 6 Protect mode - Change who can turn on Protect mode. Default: Temp Owner Protect default - Change the default Protect mode. 1-5 Default: 1 Protect time - Change the default duration of Protect mode. 0.1 - 12 hours Default: 1 Kick all - Change who can use the Kickall power. Default: Temp Owner Member flood trust - Change the amount of messages that members and above can send before being checked as spam. 1-99 Default: 4 Flood threshold - Change the amount of characters in a message before it will be checked for spam. 10-200 Default: 50 Can jinx - Change who can use the Jumblejinx power. Default: Guest Can jinx same rank - Allow users to jinx users of the same rank. Yes/No Default: No Current Ideas Note: These are not guaranteed to be added. Allow "make tempmod" or "make tempmem" or "make tempown" permissions. Add buttons etc. for kicking/making mods when permission is granted. Options for individual users (so one mod can have permissions that others don't). Allow mute / hush etc. to be disabled or set for mods. Control who can delete messages. Turn off ban reports. Ability to remove or change the sensitivity of automatic kicks (anti-flood), or change which ranks are affected. Setting different ban times for tempmods/tempowners. Allow $tealth to be disabled or set for mods. Controlling who can ban/kick/demote who. For example allowing moderators to demote tempmods, preventing owners from banning moderators, preventing tempmods from banning permanent members etc. Control who can post links. For example allowing guests to post links, or only allowing moderators and up to post links. Invisible power permissions (Allowing members, mods, etc. to use it). Giving mods certain abilities that only turn on when no owners are in the chatroom and turn off when an owner enters the chatroom. This would have to ignore any owners that are invisible. Moderator cannot ban a user without putting a reason and if they click ban without a reason in the box, it won't do anything. Control who can see events on your chat. Example: Allow Moderators+ to see events or only Main owner to see events.
V V
79
tempown.png
TempownTempown - The Tempown power allows main owners to make owners for a fixed amount of time. To make someone a temporary owner, private chat the user and type /mo? whereas the ? is the number of hours you'd like them to be an owner. The maximum amount of time you can make someone a temporary owner is 24 hours. Temporary owners can not ban longer than 24 hours, unless the chat's Gcontrol settings are set otherwise. They also cannot make permanent moderators. Type /mo12 in someone's private chat to temporary owner them for 12 hours. Temporary owners are able to make temporary moderators if they have the Tempmod power.
V
V V
78
supporter.png
SupporterSupporter - The Supporter power is a group power that lets you show your support for your favourite chat group. When you assign the power to a group they gain one supporter. Once assigned, everyone in the chat can use the supporter smilies (except the supporter smiley itself). Groups with the most supporters will appear at the top of the supported groups page. In order for a chat to appear it should be active and not be delisted.
V
V V
77
scifi.png
ScifiScifi - Science fiction smilies: (scifi) (alienb) (alien2) (beam) (borg) (cylon) (jetpack) (laser) (ufo) (vial) (vr). Limited.
V V V
76
gkaliens.png
GkaliensGkaliens - Lets anyone, on the group you assign it to, use the kalien style smilies. The owner of the power can also use the kalien back in a combo on any chat e.g. (redface#gkaliens). LIMITED.
V V V
75
bump.png
BumpBump - (example 1) Red padlocks on bumped PCs and green ones on regular. The Bump power allows you to "bump" a user's private chat to get their attention. When you bump a user, the private chat lock turns red (see example 1), the chat shakes and plays a loud noise. To bump a user, type (bump) in their private chat. You cannot bump someone unless they have you added, or you are a higher rank than the user. Note: Bump is case sensitive. To send the bump smiley without bumping, type (BUMP).
V
V V
74
gline.png
GlineGline - Enabling and configuring gline. Gline is a GROUP POWER that lets chat owners change the smiley line to a set of smilies of their own choice. Smilies cannot have combinations, and it has to be available to everyone. Group smiley powers like gkaoani can be used. You must have 12 smilies on your smiley bar. If you add a comma (like hug,,clap) it will leave it the default smiley and changes you made will not work. Smilies must be typed in lower case.
V V
73
military.png
MilitaryMilitary - Military themed smilies. Smileys are: (camo) (coastguard) (drillserg) (gasmask) (m1h) (marine) (pilot) (sailor) (sailor2) (salute) (smoke) (military#w2). This power will be limited.
V V V V
72
gkaoani.png
GkaoaniGkaoani - Lets any subs, on the group you assign it to, use the 30 kaoani style smilies. It includes kaoani versions of many classic smilies and new expressions. The owner of the power can also use the kaoani back in a combo on any chat e.g. (redface#gkaoani). Not limited.
V V V
71
circus.png
CircusCircus - Roll up, roll up, the circus is in town. Get your ticket for the Cirque du xat. Make custom animations with smiley accessory "acrobat", more below. Acrobat The circus power has a special smiley accessory (acrobat), which allows you to configure how the smiley moves and for what period of time. How to customize acrobat You can add attributes to customize acrobat, the list below defines each specific attribute. r for run f for forward flip b for backward flip t for turning around F for forward flip feet apart B for backward flip feet apart After each f or b there must be 4 numbers that define their movement, otherwise the smiley won't work. 1st number = time in seconds for the smiley to move 2nd number = length of the jump 3rd number = height of the jump 4th number = number of spins So (acrobat#f1391) would make an acrobat smiley that moves for 1 second, jumps 3 times the normal length, 9 times the normal height and makes 1 spin. More in-depth tutorial below. Tutorial Goal: Say you want the acrobat to do a high jump, forward flip, then backward flip. Execution: Format: (acrobat#f1359b1945) "#f" will tell the smiley to do a forward flip "1" tells the smiley to activate for 1 second "3" tells the smiley to go 3 times the length of the jump "5" tells the smiley to go 5 times the height of the jump "9" tells the smiley to spin around 9 times Now let's add b1945 after #f1359 "b" part tells the smiley to do a backward flip "1" tells the smiley to activate for 1 second "9" tells the smiley to go 9 times the length "4" tells the smiley to go 4 times the height "5" tells the smiley to spin 5 times Try it yourself. More examples (acrobat#f1111f1111b1111b1111tf1111f1111b1111b1111t) (hello#acrobat#F1999B1999F1999tf1999b1999F1999) (acrobat#f1990f1990F3990B1590) (crazy#acrobat#f1099f1099f1099f1099f1099f1099f1990tb1099b1099b1099b1099b1099b1099b1099tf1099f1099f1099tb1099b1099b1099tf1099f1099f1099tb1099b1099b1099) The possibilities are endless, be creative with your imagination!
V
V V
70
banish.png
BanishBanish - The Banish power is a group power, which when assigned and activated, will "banish" any user that has been banned longer than 1 hour. Banished users will not be able to see messages sent in the main chat and will not be able to see any guests or members in the user list. If you have banpool assigned users will be automatically sent to the Banpool when banned.
V V
69
nopm.png
NopmNopm - The NoPM power allows you to block private messages from users who you do not have added. This also means if you private message a user and you have NoPM enabled and you don't have them added, they will not be able to private message you back. Note: Chat staff and xat staff can always private message you.
V
V V
68
easter.png
EasterEaster - Celebrate Easter with these smilies: (easter) (basket) (bunny) (bunny2) (chick) (egg2) (eggb) (paintegg).
V V V
67
flashrank.png
FlashrankFlashrank - The Flashrank power makes your pawn fade between the current pawn you have showing and your rank on the chat. Note: Flashrank does not work while banned.
V
V V
66
irish.png
IrishIrish - Celebrate St Patrick's day with these smilies: (irish) (clover2) (drink) (igirl) (iman) (pot) (rainbow) (shi) (tap).
V V V V
65
party.png
PartyParty - Have a party on xat with party smilies: (balloon) (bride) (cake) (clink) (dance) (dance2) (dance3) (groom) (photo) (popper) (toast) (phat). See wiki for details
V
V V V
64
blueman.png
BluemanBlueman - The Blueman power gives you the ability to turn your pawn dark blue. In order for Blueman to show you must have all other pawns (except pink) disabled. The Blueman pawn is only visible while you are guest, member, an owner/main owner in $tealth mode or have the flashrank power enabled.
V
V V
62
valentine.png
ValentineValentine - Valentine smilies, (beat) (bheart) (cupid) (card) (hug2) (hug3) (ilu) (lhand) (ring) (rose) (rose2) (valentine) See wiki for details
V V V V
61
tempmem.png
TempmemTempmem - The Tempmem power allows you to give a user the member rank for a fixed amount of time. To make a temporary member, private chat the user you wish you temporary member and type "/mb?" whereas ? is the amount of time you wish to make them member. Example: Typing /mb2.5 will make a user temporary member for 2.5 hours. You must be a moderator or above to use this power. Note: The maximum time that you can temporary member someone is 24 hours.
V
V V
60
dx.png
DxDx - The DX (days -> xats) power allows you to convert your days to xats at the rate of 13.5 xats per 1 day. You can convert them here. Notes: You will need and use up one DX power for each conversion. You can convert a maximum of 180 days per DX power.
V
V V
59
stick.png
StickStick - Stick is a power, that allows you to create custom stickman animations. Use While in a chatroom, click Games on the left and stick from the options you're given. Drag the blue circles to make limbs of the stickman move. Click new frame, then move the stickman some more, to create an animation. When you're finished, click Post at the bottom right to enter it into the chat and hit send to let people see what you made. Buttons Here is each button, and what they do: < > - Moves the frame backward/forward. Onion - Show the "onion", aka "ghost", of your previous frames. Play/Stop - Plays/Stops the preview panel (right panel), showing your smilie. 1, 1/2 and 1/4 - Changes how fast the stickman moves in the preview panel. New Frame - Creates a new frame. Delete Frame - Deletes current frame selected. Snap - Makes the stickman snap to the state he was in in the previous frame. Default - Makes the stickman go back to the default standing position. Primary: Rotate/Stretch - Selects what happens when you click and drag the stickman's "muscles". Either it'll move it (default) , or stretch it, depending on what you click. Secondary: Nearest/Position - Chooses what happens to the stickmans other "muscles" when you drag one. Either the other muscles will move (Nearest), or will stay in the same state (Position). At end: Reverse/Loop - Selects what happens when the animation ends. Either it reverses, or just starts from the beginning. Copy - Copies the smilie code to your clipboard. Reset - Resets the stickman to his default position. There is no undo! Post - Automatically puts the smilie into the message box on the chat.
V
V V
58
count.png
CountCount - The Count power uses a "MMDDYY" format for dates. For example, April 15th, 2016 would be used as 041516. Each month, day or year must use 2 numbers. So if you wanted to use a month or day with one digit, just add a 0 before the number. For example, January 2nd, 2016 would be used as 010216. The Count power also uses a 24-hour clock format. Times before 1 P.M. are written as they usually are, but with a 0 in front so the hours take up 2 spaces. For example, 6:00 A.M. is written 06:00, or in HHMMSS it would be 060000. For times after 12:59 PM, a 12 is added to the hour. For example, 6:00 PM is written 18:00, or in HHMMSS it would be 180000. The maximum amount of days which can be displayed is 99. You cannot count down to a date that is more than 99 days away. Each Count timer counts down the the exact remaining time between the selected date . For example, if today is February 24th, 2016, and I make a countdown for days until February 26th, 2016, it will read 1 day. This is because there is only 1 full day between these specified dates. Please keep this in mind. If you want to count partial days instead, you can just increase the date of the number by 1, which will count down to the date after your original date. The time remaining will be different for everyone, as it generated based on the time set on each user's computer. Therefore, two people in different time zones will see different times remaining. The countdown timer shows time remaining until a specified date, for example, New Years Day. It contains a mechanical LED style. How to use For an easy generation of a count smiley code, check out: http://xatAlert.com/count/ To manually set a countdown to a date (MMDDYY): (count#d022916) use "d" as days until 022916 (02/29/2016, February 29th, 2016) (count#h022916) use "h" as hours (count#m022916) use "m" as minutes (count#s022916) use "s" as seconds e.g. (count#d042216)days (count#h042216)hours (count#m042216)minutes (count#s042216)seconds until Earth Day! To set countdown to a date and time, add the hour, minute, and second you want to count down to. (MMDDYYHHMMSS): Use: 010516180000 for (01/05/16 18:00, January 5th, 2016 at 6 P.M.) To use the alternative LED digital style, add an L just before the date/time code: (count#dl010116)days to New Years! To set it to a fixed number, add an F just before the date/time code: (count#f42) will always display the number 42. To color the numbers, you can add a color code after the time: (count#f42#r) or (count#d010114#00ff00) For other power effects, such as invert or mirror, the code can be added in a similar manner.
V
V V
57
christmas.png
ChristmasChristmas - 26 seasonal smilies and effects eg (scarf) (give) (shiver) (wreath) (sball) (xb1) (tree). See wiki for details
V V V V
56
snowy.png
SnowySnowy - Snowy lets you add #snowy to the end of smilies for a snowflake effect. You can also add #snows to make snow fall on the smiley. If you want you can customize the type of snowflake (so it's not the default type), add #w1, #w2, #w3 or #w4 to the end of the #snowy. Example: (awe#snowy#w3). Also you can use two new kisses: Snow and Globe. You can also use the following with the Globe / Pull / Bugs kiss: #santa1 #yeti1 #xmastree #snowman #reindeer2 #gift1 #house #candystick #xmasstar #xb1 #xb2 #xb3 #xb4 #xb5 #gift2 #sack (add only 1 to the end of the message to use the smilie on Pull, Bugs, or Globe kiss ONLY). Kisses Globe kiss. Snow kiss.
V V V V
55
thanksgiving.png
ThanksgivingThanksgiving - Thanksgiving themed smilies. Smileys are: (pilgrimm) (pilgrimf) (indian) (indian2) (indian3) (chef) (dining) (eatleg) (feast). This power will be limited.
V V V
54
status.png
StatusStatus - The status power allows you to show a status message under your name on the user list. To set a status, type "$status=Message here" into the chatbox. Do not put a space after the equals sign. To disable your status, type "$status=" into the chatbox. If you want to stop all status' from showing up on the user list, type "$SetStatus=off". To enable them again, type "$SetStatus=". Note: These commands are case sensitive. Few examples are: $status=I am busy $status=Currently AFK $status=Be right back
V
V V
53
anime.png
AnimeAnime - Anime smilies, tops, hairstyles and accessories. 22 in all! E.g. (anime) (headband) (fan) (tear) (haira1). See wiki for details
V
V V
52
halloween.png
HalloweenHalloween - Halloween smilies and effects. Smileys are: (halloween) (ghost) (grim) (tomb) (bat) (pkn) (cdn) (mmy) (frk) (wh). This power will be limited but there will be a chance for all to buy. See wiki for details
V V V V
51
hush.png
HushHush - The Hush power lets you gag all users of a certain rank. The minimum rank to use Hush is owner. To use Hush, type: "/h?*" into the chat, whereas the "?" is the rank you wish to gag, and the "*" is the duration (in seconds) you want to hush the rank; up to a maximum of 60 seconds. For example, "/hg10" would gag all guests for 10 seconds. Other options: g to gag guests m to gag members and lower ranks d to gag moderators and lower ranks o to gag owners and lower ranks (this option requires you to be a main owner) The Hush power smiley has an added functionality, which is that it can be used as a timer. To do this, add #w? to the end of the smiley, whereas the "?" is the number of seconds for the sand to drain out. For example, (hush#w20) means the sand would run out after 20 seconds.
V
V V
50
num.png
NumNum - The Num power allows you to add 1-3 letters or numbers to a smiley. To do this, add #num#numT to the end of a smiley code and put any character(s) in place of the question marks. Note: This power does not work with offset. Examples: (l#num#num#Tu) (noface#num#num8)
V
V V
49
sport.png
SportSport - Support your team! Add sport effects to yellow smilies - #shirt, #football, #soccer, #ball, #bb, #sport, #shirts, #foam, #weight. See wiki for more.
V V
48
fruit.png
FruitFruit - Give a fruity background to any "yellow" smiley and use the fruit smilies, e.g (smile#fruit) (d#apple) (yum#pear) (eek#orange) (wink#plum) (hello#lemon) (a#banana)
V V V
47
radio.png
RadioRadio - The in-chat radio is a radio you can set up on your chatbox for free. To set it up, press "Edit Your Chat" above the "Sign Out" button. Click on the "Extra Features" button and scroll down until you see the "Radio Station" field, then enter the address of the radio. Note: You must be a Main Owner. Users may adjust the volume of your radio, or even turn it off entirely, if they like. Radio Stations Here we have compiled a list of professional radio stations, which are known to play clean (no swearing) music to use for your chat. 181.fm Hitz Channel: http://relay.181.fm:8128 181.fm Party 181: http://relay.181.fm:8036 DanceRadioUK: http://91.121.138.173:8060 No.1 Hitz: http://listen.radionomy.com/-1Hits Sanctuary - industrial: http://23.27.51.2:6699 To search for more radio station, check out Shoutcast or the Xatworld radio search Note: Radio URLs should start with http:// and NOT https://. If your radio link isn't working, try adding /; to end of the URL. e.g http://78.159.104.173:80/; If you are an owner of a radio that is "clean" and would like to advertise your station here, then please open a ticket. Radio Power The Radio power allows you to play a radio station anywhere you go. Other people can listen to your radio station by clicking on the "Radio" smiley included in your name. To simply use this power, put (radio#URL) in your name. Where "URL" will be the URL for the radio station you want to have. Remember it must start with http:// or else the power won't function properly. If your radio doesn't work, try adding /; to the end of the URL. (e.g: http://radio.com/;) This power has smiley effects as well, a sample of available radio smiley effects are below: (radio#y) Cycle radio. (radio#f) Fade radio. (d#radio#r) D smilie with red notes. (cd#radio) Cd motion effect with radio notes.
V
V V
46
mute.png
MuteMute - The Mute power allows you to ban a user without them knowing. Guests will also not see the ban message. To mute an user, click on their name then click "Ban", input a duration and press the "Mute" button. The maximum mute time is 1 hour. Note: You must be an owner to use this power.
V
V V
45
angel.png
AngelAngel - Add wings, a halo, a cloud and prayer hands to any smiley. For example to add all the effects use (angel#angel#halo#cloud#pray).
V V V
44
dood.png
DoodDood - This power allows you to import images into doodle. Load a doodle you have been working on before, load a background or load a picture to draw on. To import an image, post the url to the image (direct link for photobucket) into the chat box and press the new Load button on doodle. Limitations: All image hosts links should work as long as they are in acceptable formats, not all of them will. Max dimensions are 1024 x 1024 Acceptable image types are jpg, png, and gif formats Dood power comes with a dood hand for the hands powers, Example codes for the dood powers being added to smilies (smile#dood#b#rockon#left#thumbsup#right), (d#dood), (yawn#dood) Importing will not work if there is any extra text or smilies in the message the image link is sent in.
V
V V
43
six.png
SixSix - The Six power allows you to turn yellow smilies into devils. To make a devil smiley add #six to the end of the smiley code and to make a devil smiley with no horns or tail add #6. Note: #6 does not have a red background, therefore you need red to make the background red. Examples: (xd#six) (tongue#six) (rofl#6) (hello#r#6)
V V V
42
costumes.png
CostumesCostumes - To use a costume, add # followed by the effect to any smiley. For example, to make a confused face with a jester hat, use (confused#jester). If you have color powers, the costumes can be colored, e.g. (confused#cb#g) or (confused#ninja#800080). It can also be used with other powers such as hands.
V
V V V
41
gag.png
GagGag - Gagged icon on a pawn.The Gag power allows you to stop guests and members from chatting in the main chat and restricts them to only private chatting users who have them added as a friend. Gagged users will show a "stop" icon over their pawn. To Gag a user, click their name then click the "Ban" then enter a time then click the gag option. To un-gag someone change their rank (i.e. make them member then guest again). Note: Gag does not gag all of a users accounts.
V V V
40
fade.png
FadeFade - Give a fade-in and fade-out effect to any smiley or addon (i.e. hands, hair, hats) to a smiley. To add this effect add "#f" after the desired element you wish to fade. Examples: Normal fade - (hello#f) Fading hat - (tongue#dhat#f) Fading hands - (xd#flip#f)
V V V
39
hairf.png
HairfHairf - The Hairf power allows you to add different female styles of colorable hair to smilies. Examples: (confused#hairf2#rg) (confused#hairf3#800080) Smilies are:
V
V V
38
hairm.png
HairmHairm - Hairm power allows you to add different male styles of colorable hair to smilies. Examples: (confused#hairm2#rg) (confused#hairm3#800080) Smilies are:
V
V V
37
hands.png
HandsHands - Hands power allows you to give hands to other smilies, this power has a lot of options for you to choose from. The options are described below and there are some sample codes for you to try. Basic Usage The hands power consists of these: #thumbsup, #thumbsdown, #palms, #loser, #rockon, #flip, #shh, #bye, #hug, #clap, #backoff, #hehe, #hmm, #crazy and #ono. You can add them to any smilie by adding # followed by the hand you want. More hands may be added in the future and the price of the power will go up. For example: (d#loser) - this gives a d smilie with loser hand (mad#thumbsup) - this gives a mad smilie with thumbsup hands (frown#backoff) - this gives a frowning face with a backoff hand Advanced Options Which Hands You can alter which hands are show with: #right, #left and #both. For example: (d#loser#both) - this gives a d smilie with both hands doing loser (mad#thumbsup#right) - this gives a mad smilie with thumbsup on left hand only Action You can change the action the hand does with #still (hand is still), #wrist (hand twists at wrist). For example: (d#loser#wrist) - this gives a d smilie doing loser with twisting wrists Same/Different If you have both hands shown you can make each hand do an action in the same time with #same or the opposite with #diff. (d#loser#wrist#same) - this gives a d smilie doing loser with twisting wrists, each hand the same Coloring If you have the color powers, you can add custom colors of the hands. Example: (smile#thumbsup#r) - red hands using rgb+- (smile#thumbsup#800080) - purple hands using hex List of hex codes here. Mix and Match You can add two hand effect to the same smilie, this enables you to have left and right hands doing something different (making use of #left and #right options). Multiples You can combine all these effects to get some cool combos, be creative! For example: smile#rockon#left#thumbsup#right biggrin#thumbsup#left#rockon#right chkl#thumbsup#wrists#same cd#thumbsup#wrists#diff
V
V V
36
ttth.png
TtthTtth - >Giant smiley kiss in action.The TTTH power allows you to send a giant smiley and ignore someone you do not want to talk to all at once. To do this type "/t" in their private chat and to send a smiley and message type "/tMessage#smiley". You can also test this by using "/t" in main chat to perfect your message and code. Examples: /tBye!#bye /tGo away!#flip You can also add the ttth hands to any smiley by adding #ttth to the end of the code. Examples: (biggrin#ttth) (xd#ttth) (tongue#ttth) Note: For the giant smiley to show up, someone has to pc you first.
V
V V V
35
purple.png
PurplePurple - Purple is xat's first epic power. When this power is enabled your pawn will show as purple on the list of users regardless of your chat rank - guest, member, moderator, owner, or main owner. If you are offline your pawn will still show as red and if you are banned your pawn will still show as brown. This power puts you higher on the visitors list than everyone else of your rank, including users with topman, unless they also have purple, or are BFF'd/married to someone of a higher rank, or have topman and a short name while you have neither. Boosted: Smilies and a hug were added to the power. Your pawn will also appear purple even if you're in $tealth mode. Note: Purple is not required for allpowers smiley. Hug Purple is a smiley power and a hug power. Sending a hug in main chat costs 10 xats per hug and a total of 10 hugs can be sent in 24 hours. Sending hugs in PC is free of charge and there are no limits on usage. You can send a hug to a specific user and show it on the main chat. To do so, send the following command in PC, it costs 10 xats: /hugall + hugname. Sending a hug: /hug purp Your message here#optional color code /hug purple Your message here#optional color code The animation of the hug is two purple smilies tagging the avatars followed by your custom message.
V V V V
34
diamond.png
DiamondDiamond - The Diamond power allows you to give a purple diamond shape to any yellow smiley. To do this, add #d to the end of a smiley code. Examples: (xd#d) (hello#d) (tongue#d)
V V V
33
sinbin.png
SinbinSinbin - Strip a moderator of kick and ban power from 1 minute to 24 hours. To use Sinbin, private chat a moderator and send "/n", followed by the length of time for the sinbin. Example: /n2.5 (sinbin for 2 hours 30 minutes). This power will not work on tempmods. Note: You have to be at least an owner to use this power!
V
V V
32
guestself.png
GuestselfGuestself - The Guestself power allows you to turn yourself into a guest at any chat where you are currently ranked (member+). To use the power type "/g" into the chat and press enter. Note: If you unrank yourself make sure you can get it back.
V
V V
30
pink.png
PinkPink - The Pink power turns your pawn pink. When activated, you will have a pink pawn on the user list but only if you are a guest, member or owner/main owner in $tealth mode. You can have the pink pawn showing if you are a moderator or owner if you have flashrank power. Note: All other pawns must be disabled for pink to be shown. (blueman, purple, gold etc)
V
V V
29
invisible.png
InvisibleInvisible - The Invisible power allows you to hide from lower ranks (i.e. owners can see other invisible owners, but owners cant see invisible main owners) at a chat you are at least owner and you will still be able to see the chat messages. The power automatically works while enabled. If you send a message or perform any action on the chat your invisiblity will be broken and users will be able to see you again. To go back invisible sign out and in again.
V
V V
28
superkick.png
SuperkickSuperkick - The Superkick power gives you the ability to kick users that are a moderator or above in rank, depending on your rank. This power does not give moderators any benefits. This means: Main owners are able to kick owners; Owners are able to kick moderators; Members are able to kick banned members and guests; Having the Boot power allows you to boot the users as well. (e.g. owners can boot moderators) Note: abusing the Boot power can result in the power being removed from your account.
V
V V
27
show.png
ShowShow - xats and days shown on a power dialog.The show power allows you to show off your xats and days. They will be displayed on your "powers" dialog.
V
V V
26
octogram.png
OctogramOctogram - The Octogram power allows you to give a green octogram shape to any yellow smiley. To do this add #o to the end of a smiley code. Examples: (hello#o) (biggrin#o) (tongue#o)
V
V V
25
boot.png
BootBoot - The Boot power allows you to transfer a user to another chat. Note: You have to be a Moderator or higher to use this power! To boot, click on the user and choose kick, there is a box to enter the group to kick them to e.g. "Home". If you boot people to inappropriate rooms or otherwise abuse the power it is in violation of the terms of service and you could have the power removed from your account.
V V V
24
clear.png
ClearClear - Give a clear background to any "yellow" smiley. To make a clear smiley, add #c to the smiley code for example, (smile#c).
V V V
23
hexagon.png
HexagonHexagon - The Hexagon power allows you to give a pink hexagon shape to any yellow smiley. To do this, add #x to the end of a smiley code. Examples: (xd#x) (hello#x) (biggrin#x) (tongue#x) Note: Only works with smilies in brackets.
V
V V
22
cycle.png
CycleCycle - The Cycle power allows you change the background of a smiley to cycle through the rainbow colors. To do this, add #y to the code. Note: Some smilies may lose their details when cycle is applied to them. Examples: (smile#y) (cry#y) - loss of detail (xd#y) (tongue#y)
V
V V
21
nameglow.png
NameglowNameglow - The Nameglow power allows you to put a glow around your display name. The default glow is a neon green. To use Nameglow, add (glow#1) to your display name, and make sure you use lowercase letters for the "glow" part. If you have color powers (Red, Light, Blue and/or Green) then you can add a custom colored glow. Here are a few examples: Red Nameglow: (glow#R) White Nameglow: (glow#FFFFFF) Purple Nameglow: (glow#800080) You can use the color code table down below or check out this generator for a color code. Different colors to choose from   FFA07A   FA8072   E9967A   F08080   CD5C5C   DC143C   B22222   8B0000   FF0000   FF4500   FF6347   FF7F50   FF8C00   FFA500   FFD700   E6E6FA   D8BFD8   DDA0DD   EE82EE   DA70D6   FF00FF   BA55D3   9370DB   8A2BE2   9400D3   9932CC   800080   4B0082   483D8B   6A5ACD   7B68EE   FFC0CB   FFB6C1   FF69B4   DB7093   DB7093   C71585   FFF8DC   FFEBCD   FFE4C4   FFDEAD   F5DEB3   DEB887   D2B48C   BC8F8F   F4A460   DAA520   B8860B   CD853F   D2691E   8B4513   A0522D   A52A2A   800000   FFFF00   FFFFE0   FFFACD   FAFAD2   FFEFD5   FFE4B5   FFDAB9   EEE8AA   F0E68C   BDB76B   556B2F   808000   6B8E23   9ACD32   32CD32   00FF00   7CFC00   7FFF00   ADFF2F   00FF7F   00FA9A   90EE90   98FB98   8FBC8F   3CB371   2E8B57   228B22   008000   006400   B0C4DE   B0E0E6   ADD8E6   87CEEB   87CEFA   00BFFF   1E90FF   6495ED   4682B4   4169E1   0000FF   0000CD   00008B   000080   191970   66CDAA   00FFFF   E0FFFF   AFEEEE   7FFFD4   40E0D0   48D1CC   00CED1   20B2AA   5F9EA0   008B8B   008080   FFFFFF   FFFAFA   F0FFF0   F5FFFA   F0FFFF   F0F8FF   F8F8FF   F5F5F5   FFF5EE   F5F5DC   FDF5E6   FFFAF0   FFFFF0   FAEBD7   FAF0E6   FFF0F5   FFE4E1   DCDCDC   D3D3D3   C0C0C0   A9A9A9   808080   696969   778899   708090   708090   000001
V
V V
20
square.png
SquareSquare - The Square power allows you to give a cyan square shape to any yellow smiley. To do this add #s to the end of a smiley code. Examples: (xd#s) (hello#s) (tongue#s) Note: Only works with smilies in brackets.
V
V V
19
animate.png
AnimateAnimate - The animate power allows you to use animated pictures on xat. Since xat does not directly support GIF type images, using an animated avatar on xat involves converting an animated avatar to a continuous strip of frames. Find an animated picture that you wish to use on xat. Convert the animated GIF to a picture of strips here. Once the converter successfully converts the animation to a strip of pictures, the strip image will be downloaded to your computer. This strip then needs to be uploaded to an image hosting website. We recommend cubeupload or Imgur. After uploading the strip to an image hosting website, copy the image's direct link. This link is what will be used on xat. Troubleshooting Problems If xat's image converter downloads a file that does not open or a file that is zero bytes in size, then the animated avatar you chose was most likely too large. Go to an online image editor like ezgif or Online Image Editor to resize the image. Use the crop and resize tools to first crop the image to the part you want to keep, and then resize the image to a square. The recommended size is 80x80 px. After cropping and resizing the image, you can try an alternate converter like varkor to obtain a strip of frames. Once you have obtained the converted strip, continue with steps two and three above by uploading the strip to an image hosting website. If you have an animated picture that has a transparent background, xat's converter may remove it and add white space. Using an alternate converter like varkor fixes this.
V
V V
18
shuffle.png
ShuffleShuffle - Selects a random picture from a strip of pictures you specify. Set your avatar to be a horizontal strip of square pictures and a random picture will be shown with each message. This power will not work if "animate" is enabled. Tool to help make a strip Note: You must upload it after converting. We recommended https://imgur.com
V
V V
17
heart.png
HeartHeart - The Heart power allows you to change the back of any yellow smiley to the shape of a heart. To do this, add #h to the end of a smiley. Examples: (biggrin#h) (awe#h) (xd#h) Note: Only works with smilies in brackets.
V V V
16
light.png
LightLight - Make any yellow smiley white, gray or black. To make a smiley lighter add several plus signs at the very end of a smiley, e.g #+++, to make smilies darker, add several minus signs e.g #----. If you have multiple color powers, you can create custom coloured smilies. NOTE: Only works with smilies in brackets.
V
V V
15
blue.png
BlueBlue - Color any "yellow" smiley blue. To make a smiley blue add #b at the end of a smiley code e.g (d#b). If you have multiple color powers, you can create custom coloured smilies. NOTE: Only works with smilies in brackets.
V
V V
14
green.png
GreenGreen - Color any "yellow" smiley green. To make a smiley green add #g at the end of a smiley code e.g (d#g). If you have multiple color powers, you can create custom coloured smilies. NOTE: Only works with smilies in brackets.
V
V V
13
red.png
RedRed - Colour any "yellow" smiley red. To make a smiley red add #r at the end of a smiley code e.g (d#r). If you have multiple color powers you can create custom colour smilies. NOTE: Works only with smilies in brackets.
V
V V
12
hat.png
HatHat - Hat power offers the ability to place special items on your pawn. TO USE THESE, PUT THE CODE IN YOUR NAME. Case sensitive. List of hats Some hats can be coloured. Simply add the code, e.g. hat#f#ffffff (where FFFFFF is the color hex code). Requires: Name/Code: Pawn: Hat FOOTBALL HELMET (hat#f) Hat BASEBALL CAP (hat#t) Hat TOPHAT (hat#a) Hat BEER MUG (hat#b) Hat RABBIT EARS (hat#r) Hat WITCH HAT (hat#w) Hat GIFT HAT (hat#g) Hat EGG (hat#e) Hat SANTA HAT (hat#x) Hat UNCLE SAM HAT (hat#u) Hat PARTY HAT (hat#p) Note: The SANTA, UNCLE SAM and PARTY hats cannot be coloured. Note: GIFT HAT can only be used if you have received at least one gift. The following require specific powers besides hat: Requires: Name/Code: Pawn: Single BROKEN HEART (hat#z) Allpowers GOLDEN EGG (hat#e) Namewave NAMEWAVE1 (hat#hn) Namewave NAMEWAVE2 (hat#hw) Note: Broken Heart cannot be used if you are married or have a BFF. Note: If you do not want to use the golden egg, you can toggle allpowers off.
V
V V V
11
tempmod.png
TempmodTempmod - This power allows main owners and owners to promote guests and members to moderators for any time between 36 seconds and 24 hours. To do so, start a private chat with the user you want to make a moderator, and post /m# where # can be anything between 0.01 and 24. The time is in hours. If you post /m without a number, it will make the user a permanent moderator(only if GControl allows owners to make moderators the normal way as well). Temporary moderators can have different privileges than permanent moderators with the use of GControl power(being able to use Barge, promoting, etc.). If the temporary moderator is signed in while his or her moderator rank is expired, he or she will remain a moderator until he or she signs out and in(including changing name, avatar, and homepage), or attempting to use any moderator ability(banning, kicking, demoting, promoting). He or she will become a permanent member afterwards. Temporary moderators are not able to make permanent members. If a temporary moderator attempts to make a user a member, it will make the user a member for one hour even if the temporary moderator does not have Tempmem. Tempmem is still usable. You can make temporary moderators without needing Tempmod through the use of Manage power. You can also make them last for over 24 hours.
V
V V
10
nopc.png
NopcNopc - This power will prevent members and guests that you haven't added as a friend from starting a private chat with you (Unless they're bluexat staff). Anyone can respond to private chats you've started with them. Note: Mods or owners can always pc you, even if you have NoPC turned on.
V
V V
9
reghide.png
ReghideReghide - The Reghide power removes the star, heart or cross from your pawn completely. You still have all the ordinary registered user features such as registered only smilies. Using this power will make you appear lower down on the user list. Note: This does not remove the registered name from appearing when users click your name.
V
V V
8
noaudies.png
NoaudiesNoaudies - The Noaudies power prevents audies sent by users from being automatically played. You can then click on the audie if you want to hear it.
V
V V
7
mirror.png
MirrorMirror - This power allows you to mirror (flip sides, so the right is on the left, and left is on the right) all smilies with brackets by placing #m right before the closing bracket. Example: (d#m) (roll#m) This power can be used in conjunction with invert by using #im or #mi. Example: (roll#mi) (d#im) Note: You can use mirrored smilies in your name, messages, or as your main avatar picture, but not as an addition effect to an avatar. For instance, yourpic.png#blood#m wouldn't work.
V
V V
6
invert.png
InvertInvert - The Invert power allows you to invert (flip vertically) any smiley that has not been combined. Examples: (biggrin#i) (tongue#i) (hello#i) Examples that will not work: (biggrin#dhat#i) (xd#cry2#i)
V
V V
5
nofollow.png
NofollowNofollow - >User with NoFollow enabled. The NoFollow power blocks users from seeing what chat group you are currently chatting at. Normally your friends that you have added are able to see what chat you're at, unless you have the NoFollow power. Note: When a user clicks you, they will be unable to load your nickname and avatar unless they click you again.
V
V V
4
zoom.png
ZoomZoom - Enlarged picture using the Zoom power.The Zoom power allows you to enlarge a picture around four times its normal size by hovering over it, allowing you to see it more clearly. Users can also hover over your avatar and have it enlarged, even if they do not have the Zoom power themselves.
V
V V
3
mod8.png
Mod8Mod8 - The Mod8 power increases the max ban time by 2 hours on chats that you are a moderator on. This power does not affect owners. Note: Mod8 does not stack, so buying multiple powers will not increase the max ban time further. It will stack with one gcontrol power. If you have both this power and gcontrol, you can ban for up to 4 hours longer than normal.
V
V V
2
subhide.png
SubhideSubhide - >Married/BFF'd users using Subhide power. The Subhide power makes the star, heart or cross on your pawn appear black while keeping all of the normal subscriber abilities. These abilities can be, but are not limited to: avatar effects, subscriber only smilies, or the ability to use powers. Note: Without the Subhide power, the black star, heart or cross means the user is registered and not subscribed. Subhide also removes the "Subscriber" tag in your account window (when someone hovers their cursor over your name/pawn) and replaces it with the "Registered" tag. Users are still able to see that you are subscribed (have days) by clicking your name and viewing your powers.
V
V V
1
topman.png
TopmanTopman - Topman power will make you appear higher on the visitors list of those who have the same rank as you unless they also have topman, purple, or are married/BFF with a person of a higher rank. You will still appear lower than the "friends" of other users of the same rank as you. Users will always see themselves at the top. If someone of the same rank as you has topman, there are other factors that will determine who appears on top. They are listed in order by points: Being married/BFF with a person of a higher position, being online, having purple power, having reghide power off, having a shorter username, and having a shorter ID number. Your ranking is also one. Usernames are not listed alphabetically. When usernames have the same amount of characters, the ID will determine which user appears above the other. For example, assuming both users are of the same rank and have no powers, username ZZZZ with ID 1000 would appear above AAAA with ID 1001. Due to each factor being worth a certain amount of points, it is possible for a new, unregistered member to appear to be outranked by a subscribed guest meeting other criteria, assuming both users are neither married nor BFF with a user of a higher rank on the same chat. The guest still does not get privileges that a member does.
V
V V
0
allpowers.png
AllpowersAllpowers - To get AllPowers, you need at least one of each power marked with a rocket on the store. The powers required for AllPowers can be changed at any time without notice. These can be any power except Epic powers. You will know when you lose AllPowers. You cannot trade AllPowers. Each power must be inputted individually. Make sure you do not get scammed. You can use AllPowers as a smiley effect. (d#allpowers) will add a rocket around the smiley. Adding #w? after #allpowers, where ? can be any character, will remove the rocket and instead add a ring: (d#allpowers#w1) You can add a golden egg to your pawn by adding (hat#e) to your name. This egg cannot be colored. To color it, turn off AllPowers and add the color code after #e. (hat#e#FFD800) If you do not have a gift or a card, you can use (hat#g) without turning off AllPowers. When you do not have a gift or a card, (hat#g) is turned into an egg instead of the usual gift. You can click "Mark All Powers" at the bottom to check which unlimited powers you are missing. Limited ones will not show. Limited powers required for Allpowers: (beach)(stoneage)(school)(reindeer)(sparta)(can)(magicfx)(carnival)(movie)(blobby)(pony)(quest2)(eighties)(makeup)(stylist)(kcow)(cuboid)(fruties)(kangel)(eggy)(ani1)(halloween2)(piracy)(froggy)(blackfriday)(hogmanay)(farm)(ladybug)(cupcake)(luck)(springy)(coffee)(ballfx)(blubunni)(chocolate)(blueoni)(valfx)(birthday)(aquatic)(vacation)(transport)(fireworkshug)(chores).
V V V